دسته بندی مقالات خط تحریری

آموزش خط تحریری سطر نویسی, آموزش خوشنویسی با خودکار سطر نویسی, آموزش جامع خط تحریری سطرنویسی

آموزش خط تحریری سطر نویسی

یک اثر خوشنویسى با خودکار مى‌تواند در قالب‌ها و گونه‌‌هاى مختلفى ارائه شود. هر یک از این قالب‌ها داراى اصول و شرایط خاصى است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری حرف س کشیده,آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کش, آموزش جامع خط تحریری س کشید

آموزش خط تحریری حرف س کشیده

این حرف نیز دارای دو حالت جدا و متصل می باشد که در حالت جدا دارای دو حرکت می باشد.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری شکسته حرف ه

آموزش خط تحریری شکسته حرف ه

حرف ه جدا با دو حرکت پیوسته نوشته میشود حرکت اول : شبیه حرکت اول د است با خمیدگی بیشتر. حرکت دوم: برعکس حرکت اول .

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش حرف ف,آموزش خوشنویسی با خودکار، حرف ف ,آموزش خط تحریری حرف ف

اموزش خط تحریری حرف ف

حرف ف ، حرف  بیست‌وسوم در الفبای فارسی و حرف بیستم در الفبای عربی و هفدهمین حرف از حروف الفبای عبری (په פ) است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش گام به گام خط تحریری

آموزش جامع خط تحریری

اولین آموزش گام به گام خط تحریری ، فرد باید به صورت اصولی و قدم به قدم و حرفه ای و پله پله با ساختار حروف و کلمات و جملات

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
خوشنويسي با خودکار,خط تحریری,خط تحریری چیست

خط تحریری چیست - تعریف خط تحریری

خط تحریری از انواع خط و خط مربوط به نوشتار است که با خودکار یا مداد انجام می شود.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری آنلاین, تمرین خط تحریری

آموزش خط تحریری – آموزش جامع خط تحریری

بسیاری از افراد داشتن دست خط زیبا را نشانه تحصیلات عالیه و سطح بالای سواد می دانند.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری تناسب,آموزش خوشنویسی با خودکار تناسب,آموزش خط تحریری با خودکار تناسب

آموزش خط تحریری تناسب در مفردات

مفهوم تناسب  : مفهومی ریاضی است که در هنر تجسمی بر کیفیت رابطه ی مناسب میان اجزای اثر با یکدیگر و با کل اثر دلالت دارد.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری با خودکار حرف ع,آموزش خط تحریری حرف ع,آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ع

آموزش خط تحریری حرف ع

ع حرف بیست‌ویکم در الفبای فارسی، هجدهم در الفبای عربی، و شانزدهمین حرف در بسیاری از ایجدهای سامی (عربی، ע در عبری) است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش حرف م,آموزش خط تحریری با خودکار حرف م, آموزش خط تحریری حرف م

آموزش خط تحریری حرف م

حرف م  ، حرف بیست‌وهشتم در الفبای فارسی (میم)، حرف بیست‌وچهارم در الفبای عربی (میم) و سیزدهمین حرف از حروف الفبای عبری (مِم מ)

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش حرف ل, آموزش خط تحریری حرف ل,آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ل

آموزش خط تحریری حرف ل

حرف ل ، حرف بیست وهفتم در الفبای فارسی، حرف بیست‌وسوم در الفبای عربی و دوازهمین حرف از حروف الفبای عبری (لَمِد ל) است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش حرف ک, آموزش خوشنویسی با خودکار، حرف ک , آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک

آموزش خط تحریری حرف ک

ک حرف بیست‌وپنجم در الفبای فارسی، (به شکل ک) حرف بیست‌ودوم در الفبای عربی و یازدهمین حرف از حروف الفبای عبری (کاف כ) است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
  • صفحه
  • از 3
  • »