آموزش خط تحریری حرف س کشیده

زهیر صفری | 0  | 1401/03/12
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/b3fd222 |
آموزش خط تحریری حرف س کشیده,آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کش, آموزش جامع خط تحریری س کشید

آموزش خط تحریری حرف س کشیده در آموزش خوشنویسی با خودکار
 

آموزش خط تحریری با خودکار حرف س کشیده :

 
این حرف نیز دارای دو حالت جدا و متصل می باشد که در حالت جدا دارای دو حرکت می باشد:
قسمت اول آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده :

 
قسمت اول سین کشیده یا مد دارای چند ویژگی است:

    کشیده معمولا به سمت پایین شیب دار میشود
    کشیده دارای سه مرحله شروع و صعود و نزول ملایم است
    نقطه شروع آن قدری به سمت راشت افتادگی دارد، و حدودا ۲/۳ آن نزول و ۱/۳ آن صعود است

نکته:
حالت کشیده (س) شبیه (ر) شمشیری است
قسمت دوم آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده :
دایره (س) کاملا شبیه دایره (ن) متصل به کلمه استچ
نکته:
باید دقت کنید که حالت (س) کشیده و دایره متصل آن باید متناسب با کشیده قبل از آن انتخاب شود.

 

آموزش خط تحریری حرف س کشیده | خط تحریری حرف س کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده | حرف س کشیده

 
آموزش خط تحریری با خودکار س کشیده  متصل در اول کلمه :

 
س کشیده متصل به اول کلمه کاملا شبیه کشیده (س) جداست با همان توضیحاتی که گذشت با این تفاوت که انتهای آن قدری بیشتر صعود می کند.
نکته:
دقت کنید که کشیده (س) یک انحنا و موج لطیفی دارد که با تمرین بدست می آید.

 
آموزش خط تحریری با خودکار س کشیده متصل در وسط کلمه:

 
کشیده (س) در وسط کلمه شبیه کشیده آن در اول کلمه است با این تفاوت که انحنا و خمیدگی ابتدای ان را ندارد.
نکته:
اندازه کشیده باید متناسب با کل کلمه باشد که میتوانید این تکنک را با نگاه زیاد به خط استاد و همچنین تمرین زیاد بدست آورید.

 

آموزش خط تحریری حرف س کشیده | خط تحریری حرف س کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده | حرف س کشیده

 

 
آموزش خط تحریری  حرف س کشیده متصل در انتهای کلمه :


آموزش خط تحریری حرف س کشیده  در آخر کلمه همانند س  کشیده جدا نوشته میشود
با این تفاوت که انحنا و خمیدگی ابتدای خود را ندارد.
نکته: دایره س کشیده کاملا شبیه (ن) متصل به آخر کلمه است.
تذکر:
کشیده در وسط کلمه کاملا مشترک است بین (س) و سایر کشیده های حروف و تابع یک قانون هستند.

آموزش خط تحریری حرف س کشیده | خط تحریری حرف س کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف س کشیده | حرف س کشیده

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری,خط تحریری,آموزش جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری با خودکار

آموزش خط تحریری سبب می شود که افراد با خط زیباتری نوشته های خود را بنویسند و خط زیبایی داشته باشند.

200,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.