دسته بندی مقالات ضخامت و ظرافت خط تحریری

آموزش ترکیب نویسی,شیوه های ترکیبی نویسی,آموزش ترکیب نویسی , آموزش ترکیب نویسی با خودکار

آموزش ترکیب نویسی - ضخامت نویسی و ظرافت نویسی

ترکیب را در یک عبارت ساده می توان این گونه تعریف کرد : چینش درست و زیبای کلمات کنار هم .

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خط تحریری قانون کشیده ها,آموزش کشيده ها در خوشنويسي,موزش کامل کشيده ها در خوشنويسي

آموزش قانون کشیده ها

کشیده یا مد عبارت است از امتداد و حرکت یک حرف یا کلمه به صورت افقی و به موازات خط کرسی به گونه ای که یک سطح و فضای خلوتی

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی,آموزش ضخامت و ظرافت نویسی با خودکار ,آموزش خط خودکاری با ضخامت

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی

به دلیل زیبایی و کاربرد گسترده استفاده از خودکار که در نوشتار وجود دارد ، اغلب افراد تمایل دارند

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش تناسب در حروف و کلمات,آموزش تناسب در حروف و کلمات خط تحریری ,تناسب در کلمه خوشنویسی با خودکار

آموزش تناسب در حروف و کلمات

تناسب عبارت از آن است که هر خطی را که با یک خودکار نویسند، حروفِ همجنس و شکلهای مشابه آن – در حدّ تعلیم آن خطّ به یک اندازه

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش خوشنویسی با خودکار متن نویسی,آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی با خودکار,قواعد سطر نویسی با خودکار

آموزش متن نویسی

مهمترین و اصلی ترین بخش در خط تحریری همانا متن نویسی است که مقصد نهایی از آموزش خط است.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
خوشنویسی شعر نویسی,قواعد عمومی خوشنویسی شعر نویسی,قالب های و شیو ه نویسی شعر نویسی

آموزش قواعد عمومی خوشنویسی شعر نویسی

تحریر خوشنویسی شعر با خودکار در سبک های مختلف شعر به نوع های مختلف صورت میگیرد

زهیر صفری 0
ادامه مطلب
آموزش چلیپا نویسی,چلیپا چیست,آموزش انتخاب کشیده در چلیپا نویسی

آموزش چلیپا نویسی

چلیپا شیوه خاصی از شعر نویسی است که مصرع ها به صورت مورب نوشته میشوند.این شیوه در خط درشت جایگاه مهمی دارد.

زهیر صفری 0
ادامه مطلب