قوانین و مقررات

قوانین نغمه دلگشا |آموزش خط تحریری | خط تحریری

طبق بندهای زیر کاربر در صورت تایید در نغمه دلگشا ثبت نام و خرید محصول انجام دهد.

1- رعایت حقوق مادی و معنوی محصولات رو کاربر موظف به رعایت آن می باشد.

2- هرگونه پشتیبانی به کاربر در خارج وب سایت نغمه دلگشا ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

3-هرگونه فروش محصولات توسط کاربر غیر قانونی  محسوب می شود.

4- پشتیبانی نغمه دلگشا مخصوص افراد خرید کننده محصولات است و هیچ گونه خدماتی به فردی که محصول را خرید نکرده نمی دهد.