آموزش جامع خط تحریری

زهیر صفری | 0  | 1401/03/09
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/3cdfd7b |
آموزش گام به گام خط تحریری

آموزش جامع خط تحریری


خط خوش خاک را زر میکند


آموزش خط تحریری به صورت گام به گام

 آموزش جامع خط تحریری به چه صورت انجام می گیرید؟


اولین آموزش گام به گام خط تحریری ،  فرد باید به صورت اصولی و قدم به قدم و حرفه ای و پله پله با ساختار حروف و کلمات و جملات آشنا شود.

به طور مثال حرف ب در اول کلمه ، وسط کلمه و آخر کلمه و قرارگیری در سطر  به چه شکل هست.


در کنار این آموزش اصولی هنرجو با تمرین مفردات در درس های اول به استحکام بخشی دروس یاد گرفته می پردازد.


در ادامه تمرینات در درس های اینده هنر جو با نوشتن جملات در کنار مفردات آشنا میشود.


در انتهای آموزش به مفاهیم سطر بندی و .. آشنا میشود.

آموزش خط تحریری | خط تحریری

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی خط تحریری به صورت فوق پیشرفته

 
در ظخامت و ظرافت حروف ها جلوه خاصی پیدا می کنند.
مباحث ظخامت و ظرافت یکی از مهم ترین مباحث برای زیبا نویسی خط به شمار میرود.
در این دوره هنرجو با مباحث اینکه چطور در حروف و کلمات ظخامت و ظرافت را با هر خودکار و مداد ایجاد کنید آموزش می بینید.

مباحث این دوره آموزش ضخامت و ظرافت نویسی  با خودکار :

  • ظخامت و ظرافت نویسی
  • تناسب در حروف و کلمات
  • قانون کشیده ها
  • متن نویسی و قواعد سطر ها و کادر بندی ها
  • قواعد عمومی شعر نویسی
  • اشعار نویسی
  • مشق نویسی
  • چلیپا نویسی
  • ترکیب نویسی

آموزش ضخامت و ظرافت خط تحریری

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.