آموزش خط تحریری حرف م

زهیر صفری | 0  | 1401/03/09
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/7671c4c |
آموزش حرف م,آموزش خط تحریری با خودکار حرف م, آموزش خط تحریری حرف م

آموزش خط تحریری حرف م  در آموزش خوشنویسی با خودکار


حرف م  ، حرف بیست‌وهشتم در الفبای فارسی (میم)، حرف بیست‌وچهارم در الفبای عربی (میم) و سیزدهمین حرف از حروف الفبای عبری (مِم מ) است.
مانند سایر حروف زبان فارسی دارایدو شکل جدا و متصل میباشد.


آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م حالت جدا 


 حرف م با سه حرکت نوشته میشود
حرکت اول : شبیه خط تیره مورب است.
حرکت دوم: این حرکت شبیه به یک نیمه هلال است.
حرکت سوم: دم میم می باشد که یک حرکت عمودی همراه با انعطاف خاصی است.
نکته: ارتفاع دم میم تقریبا سه برابر اندازه حرکت دوم آن است.

 آموزش خط تحریری حرف م | خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م


آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م متصل در اول کلمه:


دارای سه شکل مختلف میباشد.
شکل اول :
این شکل شبیه (م) جداست و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد: قبل از حروف (ح) و (م) و (ی) و (ه وسط).
شکل دوم:
شکل دوم به (م) گرد معروف است که با یک حرکت دورانی قلم نوشته میشود.
کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و (ل) و دندانه شاخص و (ه آخر) نوشته میشود.
شکل سوم:
این شکل شباهتی به (م) جدا دارد و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد: قبل از سایر حروف و قبل از دندانه ها و کشیده ها و (ی).

 

آموزش خط تحریری حرف م | خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م

آموزش خط تحریری با خودکار حرف م  متصل در وسط کلمه:


حرف م  متصل در وسط کلمه دارای دو شکل می باشد.
شکل اول:
شکل اول (م) با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد: ثبل از همه حروف و همه موارد.
نکته: در انتهای کشیده ها از این شکل استفاده میشود.
نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود.
شکل دوم:
شکل دوم حرف (م) با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و دندانه شاخص و (ه آخر) می باشد.

 

 
آموزش خط تحریری با خودکار حرف م متصل در آخر کلمه:


دارای دو شکل است
شکل اول:
شکل اول (م) معمولی است که کاملا شبیه (م) جداست با همان توضیحات و ویژگی های (م) در حالت جدا و کاربرد آن در انتهای همه کلمات به جز کشیده ها می باشد.
شکل دوم:
شکل دوم (م) را به دم اسبی میشناشند که با (م) جدا قدری متفاوت است.

 آموزش خط تحریری حرف م | خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری,خط تحریری,آموزش جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری با خودکار

آموزش خط تحریری سبب می شود که افراد با خط زیباتری نوشته های خود را بنویسند و خط زیبایی داشته باشند.

200,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.