آموزش خط تحریری حرف م

زهیر صفری | 0  | 1401/03/09
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/7671c4c |
آموزش حرف م,آموزش خط تحریری با خودکار حرف م, آموزش خط تحریری حرف م

آموزش خط تحریری حرف م  در آموزش خوشنویسی با خودکار


حرف م  ، حرف بیست‌وهشتم در الفبای فارسی (میم)، حرف بیست‌وچهارم در الفبای عربی (میم) و سیزدهمین حرف از حروف الفبای عبری (مِم מ) است.
مانند سایر حروف زبان فارسی دارایدو شکل جدا و متصل میباشد.


آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م حالت جدا 


 حرف م با سه حرکت نوشته میشود
حرکت اول : شبیه خط تیره مورب است.
حرکت دوم: این حرکت شبیه به یک نیمه هلال است.
حرکت سوم: دم میم می باشد که یک حرکت عمودی همراه با انعطاف خاصی است.
نکته: ارتفاع دم میم تقریبا سه برابر اندازه حرکت دوم آن است.

 آموزش خط تحریری حرف م | خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م


آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م متصل در اول کلمه:


دارای سه شکل مختلف میباشد.
شکل اول :
این شکل شبیه (م) جداست و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد: قبل از حروف (ح) و (م) و (ی) و (ه وسط).
شکل دوم:
شکل دوم به (م) گرد معروف است که با یک حرکت دورانی قلم نوشته میشود.
کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و (ل) و دندانه شاخص و (ه آخر) نوشته میشود.
شکل سوم:
این شکل شباهتی به (م) جدا دارد و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد: قبل از سایر حروف و قبل از دندانه ها و کشیده ها و (ی).

 

آموزش خط تحریری حرف م | خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م

آموزش خط تحریری با خودکار حرف م  متصل در وسط کلمه:


حرف م  متصل در وسط کلمه دارای دو شکل می باشد.
شکل اول:
شکل اول (م) با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد: ثبل از همه حروف و همه موارد.
نکته: در انتهای کشیده ها از این شکل استفاده میشود.
نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود.
شکل دوم:
شکل دوم حرف (م) با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و دندانه شاخص و (ه آخر) می باشد.

 

 
آموزش خط تحریری با خودکار حرف م متصل در آخر کلمه:


دارای دو شکل است
شکل اول:
شکل اول (م) معمولی است که کاملا شبیه (م) جداست با همان توضیحات و ویژگی های (م) در حالت جدا و کاربرد آن در انتهای همه کلمات به جز کشیده ها می باشد.
شکل دوم:
شکل دوم (م) را به دم اسبی میشناشند که با (م) جدا قدری متفاوت است.

 آموزش خط تحریری حرف م | خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری,خط تحریری,آموزش جامع خط تحریری,اموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری با خودکار

با شروع به آموزش خط تحریری، شروع به مسیری خلاقانه و پر از کشف خواهید کرد که هر روز می‌توانید در آن پیشرفت کنید.

199,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.