آموزش خط تحریری حرف ک

زهیر صفری | 0  | 1401/03/09
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/2f1ec5f |
آموزش حرف ک, آموزش خوشنویسی با خودکار، حرف ک , آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک

آموزش خط تحریری حرف ک در خوشنویسی با خودکار


ک حرف بیست‌وپنجم در الفبای فارسی، (به شکل ک) حرف بیست‌ودوم در الفبای عربی و یازدهمین حرف از حروف الفبای عبری (کاف כ) است.
نام این حرف «کاف» است.
در حروف فارسی و در خوشنویسی حروف (ک و گ) دقیقا شبیه یکدیگر نوشته میشوند و فقط در یک سرکش تفاوت دارند، این حروف به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشوند.


آموزش خط تحریری حرف ک شکل کوتاه :


شکل کوتاه این حرف با سه حرکت نوشته میشود
حرکت اول: شبیه الف است با این تفاوت که بلندتر و عمودی تر است
حرکت دوم: شبیه (ب) کوتاه است با این تفاوت که کوتاهتر است
حرکت سوم: سرکش (ک) شبیه الف معکوس است و شیب آن حدود ۴۰ درجه است
نکته: سرکش (ک) هم میتواند متصل باشد و هم جدا

 


آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک در حالت بلند:


حرف (ک) در حالت بلند با سه حرکت نوشته میشود
حرکت اول: شبیه (الف) است اما عمودی نوشته میشود
حرکت دوم: کاملا شبیه (ب) بلند است
حرکت سوم: کاملا شبیه سرکش (ک) کوتاه است
نکته: طول (ک) در حالت بلند تقریبا سه برابر (ک) در حالت کوتاه است.


آموزش (ک) متصل در اول کلمه:


این حرف دارای ۵ شکل مختلف می باشد
شکل اول:
در این شکل (ک) به صورت گرد و یک دایره کامل است و با سه حرکت نوشته میشود
شکل دوم:
شکل دوم به (ک) جیمی مشهور است چون شبیه (ج) نوشته میشود . این حرف با سه حرکت نوشته میشود.

 آموزش خط تحریری حرف ک| خط تحریری حرف ک | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک | حرف ک


شکل سوم:
(ک) دندانه ای که شبیه نوعی دندانه است
کاربرد: قبل از (س) کشیده
شکل چهارم:
به (ک الفی) مشهور است چون شبیه (الف) است با این تفاوت که عمودی تر است
شکل پنجم:
به (ک دالی) مشهور است چون شبیه حرف (د) می باشد.

 

 
آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک  متصل در وسط کلمه

 
این شکل از (ک) دارای ۵ شکل مختلف است


شکل اول:
(ک )در حالت گرد که به شکل یک دایره است و با سه حرکت نوشته میشود
شکل دوم:
به (ک نیم گرد) مشهور است چون شبیه نیم دایره است و با سه حرکت نوشته میشود
شکل سوم:
به (ک لامی) مشهور است و مشترک بین (ک) و (ل) است
شکل چهارم:
به (ک الفی) مشهور است و کاملا شبیه الف متصل به آخر کلمه است
شکل پنجم:
به (ک دالی) مشهور است و شبیه حرف (د) است

 
 

آموزش جامع خط تحریری حرف ک متصل در آخر کلمه

 
این حرف با ۴ حرکت نوشته میشود
حرکت اول: کاملا شبیه (الف) متصل به آخر کلمه است
حرکت دوم:برگشت (الف) به سمت پایین است که مقدمه حرکت سوم است
حرکت سوم:کاملا شبیه (ب) به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشود
حرکت چهارم: سرکش می باشد که همانند سرکش در حرکات قبل نوشته میشود

 آموزش خط تحریری حرف ک| خط تحریری حرف ک | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک | حرف ک

 

 

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری,خط تحریری,آموزش جامع خط تحریری,اموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری با خودکار

با شروع به آموزش خط تحریری، شروع به مسیری خلاقانه و پر از کشف خواهید کرد که هر روز می‌توانید در آن پیشرفت کنید.

200,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.