آموزش قانون کشیده ها

زهیر صفری | 0  | 1401/03/12
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/2354271 |
آموزش خط تحریری قانون کشیده ها,آموزش کشيده ها در خوشنويسي,موزش کامل کشيده ها در خوشنويسي

آموزش خط تحریری قانون کشیده ها در آموزش خوشنویسی با خودکار


تعریف کشیده خوشنویسی با خودکار :

کشیده یا مد عبارت است از امتداد و حرکت یک حرف یا کلمه به صورت افقی و به موازات خط کرسی به گونه ای که یک سطح و فضای خلوتی را ایجاد کند.

 

 آموزش خط تحریری حرف کشیده | خط تحریری حرف کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف کشیده | حرف کشیده
فایده کشیده در آموزش کامل کشیده ها در خوشنویسی :

 
فایده کشیده در سطر همانا ایجاد سطج و خلوت در سطر است به گونه ای که در بین فراز و فرودها و حرکات عمودی و چرخشی مفردات به وسیله مدات و کشیده ها ایجاد سطح و خلوت میشود و از شلوغی ها و شدت و غلظت مفردات کاسته شده و به مجموعه سطر نرمی و لطافت می بخشد.


بررسی حروف الفبا از لحاظ کشش و مد پذیری در  کشیده نویسی در خوشنویسی :


در این قسمت حروف کوچک و بزرگ الفبا را از جهت قابلیت کشیده شدن و مد پذیری بررسی میکنیم.


 

 آموزش خط تحریری حرف کشیده | خط تحریری حرف کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف کشیده | حرف کشیده

حروف بزرگ جدا در آموزش کشیده ها در خوشنویسی و زیبا نویسی :

 
از لحاظ کشش و مد پذیری به سه دسته تقسیم میشوند 

    حروف مد دار
    حروف بدون مد
    حروف دو حالتی

حروف بزرگ مد دار آموزش کشیده ها در خوشنویسی و زیبا نویسی :


عبارتند از:
نکته: این حروف اصلا بدون مد قابل نوشتن نیستند و مد و کشش در ذات آنها است

 

حروف بزرگ بدون مد: نوشتن این حروف به صورت کشیده غیر ممکن است
حروف بزرگ دو حالتی: حروفی که در حالات مختلف قابلیت نوشتن با مد و بدون مد را دارند


حروف کوچک (متصل) در کشیده ها در سطر نویسی  :

از لحاظ کشش و مد پذیری به دو دسته تقسیم میشوند:

    حروف مد پذیر
    حروف مد ناپذیر

حروف کوچک مد پذیر  در کشیده ها در سطر نویسی:


این حروف در اصل مد پذیر هستند اما قابلیت کشش ر نیز دارند

 

 آموزش خط تحریری حرف کشیده | خط تحریری حرف کشیده | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف کشیده | حرف کشیده


نکته:
همه حروف فوق قابلیت کشش را دارند اما این به معنی درست بودن آن کشیده نیست بلکه کشیده آن حروف مطلقا یا در بعضی مواقع اشتباه است
حروف کوچک مد ناپذیر: ( ا – د – ر – و ) این حروف در هیچ حالتی قابلیت کشش را ندارند چه در حالت جدا و چه در حالت متصل به کلمه

 

دوره های مرتبط
آموزش ضخامت نویسی,آموزش ظرافت نویسی,آموزش ظخامت نویسی و ظرافت نویسی ,آموزش ظخامت نویسی خط تحریری

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی – خط تحریری خودکاری

ظخامت نویسی و ظرافت نویسی خط تحریری با خودکار یکی راه اصولی زیبا نویسی برای تمامی علاقه مندان به خط تحریری است.

100,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.