آداب و مرحله های خوشنويسی - مراحل آموزش خوشنویسی

زهیر صفری | 0  | 1401/03/09
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/383ae97 |
آداب خوشنويسی,قواعد خط,خط,سرمشق

آداب خط


آغاز و انجام خوشنویسی به شش دوره منقسم است: ابتدائی ، متوسطه ، خوش ، عالی ، ممتاز ، استادی از میان علاقه مندانی
که قدم در راه فراگیری این هنر می گذارند کمتر کسی یافت می شود که تمام این راه را طی کند و به استادی برسد.
بیشتر آنان در رسیدن به یک ، دو ، یا سه دوره ی آن توفیق می یابند ؛ زیرا کاری پر زحمت و مشکل است
که فقط عشق و علاقه آسانش می کند و در خور حوصله هر کس نیست
مخصوصاً زندگی ماشینی امروز و مشغله ی زندگی متنوع، کمتر به اشخاص اجازه می دهد
که به این هنر ارزنده بپردازند و در این راه پیشتر روند و جز دلباخته ای به ادامه و تکمیل آن نمی پردازد.

اصول و قواعد صحیح خط


لکن قدر لازم برای هر با سواد این است که اگر چه مدت کوتاهی ، نزد استاد ، با مختصری از اصول و قواعد صحیح نوشتن کلمات و ترکیبات آن آشنائی پیدا کند ،
تا حدی که خطی خوانا و روشن داشته باشد و بیننده و خواننده را در آن رغبتی دست دهد و این خود طی دوره ی ابتدائی و رسیدن به آغاز دوره ی متوسطه حساب می شود.
از این پس به نسبت علاقه مندی و فعالیت و استعداد می تواند به مراتب بالاتر برود تا اینکه به ترتیب، دوره های خوش و عالی و ممتاز را بگذراند و کم کم به مقام استادی نایل گردد.


فراگیر ِ مبتدی آموزش خط


لذا برای فراگیر ِ مبتدی لازم است روی حروف و کلمات سرمشق استاد دقت کند و حرکات و گردشهای آن را در نظر بگیرد ، هر چند که بد و ناصاف نویسد به صبر و حوصله کلمات را در حد و اندازه ی سرمشق نقل و تکرار کند و تا مدتی بدون سرمشق و از پیش خود چیزی ننویسد و پیوسته از شیوه و اسلوب استاد پیروی نماید تا به نیروی طبع و قابلیت، شیوه و ربط استاد را به دست بیاورد و دستش در این کار قوت یابد.

لازم است که قلم مشق را به اندازه ی درشتی و ریزی خط سرمشق انتخاب کند و از مشق کردن روی سرمشق های ناقص که استادانه نیست برحذر باشد و تا جایی که ممکن است روی خط بد و ناقص نگاه نکند.


سلطانعلی مشهدی گوید:

 

جمع می کن خطوط استادان         نظری می فکن در این و در آن
طبع تو سوی هر کدام کشید         جز خط او دگر نباید دید
تا که چشم تو پر شود ز خطش       حرف حرفت چو دُر شود ز خطش


پس از اینکه خط او نیرو گرفت گاهگاه از ذهن خود کلمات و عباراتی بنویسد و آنگاه با خط استاد و سرمشقها مقایسه کند و یا به نظر استاد برساند.

 

به طوری که استادان اشاره فرموده اند مشاقی و تمرین را سه مرحله است:
نظری، قلمی ، ذهنی(یا خیالی).

نظری:
دقت در روی حروف و کلمات خطوط استاد و در نظر گرفتن گردشها و حرکات آن است
که با نگاه کردن انجام می شود و در طبع و ذهن طالب آن اثر می گذارد.


قلمی:
نقل کردن حروف و کلمات سرمشق به وسیله قلم است که از روی تقلید و محاکات انجام می گیرد.


ذهنی:
آن است که مشاق پس از آشنائی با قواعد خط و شیوه و ربط استاد، بدون تقلید از سرمشق و با ذهنیت خود – عشقی و ذوقی – عباراتی بنویسد تا نیروی خطی خود را بسنجد.

 

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری,خط تحریری,آموزش جامع خط تحریری,اموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری با خودکار

با شروع به آموزش خط تحریری، شروع به مسیری خلاقانه و پر از کشف خواهید کرد که هر روز می‌توانید در آن پیشرفت کنید.

199,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.