آموزش خط تحریری شکسته حرف ط

زهیر صفری | 0  | 1401/04/31
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/7d07876 |
آموزش خط تحریری شکسته حرف ط,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ط,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ط

آموزش خط شکسته تحریری حرف ط  در خوشنویسی شکسته خودکاری


آموزش خط تحریری شکسته حرف ط جدا


با سه حرکت نوشته میشود.
۱) کاملا شبیه حرکت اول ص است.
۲) شبیه را خنجری است.
۳) کاملا همانند الف نوشته میشود.

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ط | خط تحریری شکسته حرف ط | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ط | حرف ط


آموزش خط شکسته تحریری حرف ط متصل در اول و وسط کلمه :


ط اول و وسط کلمه مثل هم هست وبا سه حرکت نوشته میشوند.
حرکت اول  و سوم : کاملا همانند ط جدا باشد.

 


حرکت دوم :
ط را به حرف بعد متصل میکند بلحاظ حرف بعدی دارای ۷ شکل می باشد.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ط | خط تحریری شکسته حرف ط | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ط | حرف ط

 
آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ط متصل در آخر کلمه :


کاملا همانند ط جداست بگونه ای که اگر حروف قبل از آن جدا کنیم.

 

آموزش خط تحریری شکسته حرف ط | خط تحریری شکسته حرف ط | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ط | حرف ط

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری شکسته,خط شکسته تحریری,آموزش خط خودکاری شکسته,خط خودکار شکسته تحریری,خط تحریری شکسته با خودکار

آموزش خط تحریری شکسته – آموزش خط خودکاری شکسته

خط شکسته از جدیدترین خطوط و زیباترین خطوط ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.

149,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.