اموزش خط تحریری شکسته حرف ص

زهیر صفری | 0  | 1401/03/10
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/03618ea |
آموزش خط تحریری حرف ص

آموزش خط تحریری شکسته حرف ص ض در خوشنویسی شکسته خودکاری


آموزش خط تحریری شکسته حرف ص ض جدا  


به دوشکل نوشته میشود:


۱) شکل اول آموزش خط خودکاری شکسته حرف ص
دارای دو قسمت است.


قسمت اول : ص با دو حرکت نوشته میشود. هر دو حرکت از یک منحنی که معکوس یکیدیگر ند تشکیل شده است.


نکته : انتهای حرکت دوم از نقطه شروع حرکت اول قدری جلوتر هست.
نکته : سفیدی وسط ص شبیه قطره اب است.
معمولا قسمت اول ، قسمت دوم را قطع می کند .
قسمت دوم : دایره ف کاملا شبیه ن متصل به اخر کلمه است.
باید اندازه سر ص با دایره ان متناسب باشد .


۲) شکل دوم آموزش خط خودکاری شکسته حرف ص :


همانند شکل اول و توضیحات ان با این تفاوت که دایره ان در زیر خط کرسی و بزرگتر است.

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ص | خط تحریری شکسته حرف ص | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ص | حرف ص

 


آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ص ض متصل در اول و وسط کلمه :


۱) شکل اول آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ص ض :

شبیه سر ص جداست ف با این تفاوت که حرکت دومش شبیه کلاه آ میباشد.

کاربرد : قبل از حروف ج ح خ ر ز ژ م ه وسط ی مدور.

۲) شکل دوم :
شبیه سر ص جداست ف با این تفاوت که حرکت دومش دور بیشتری دارد میباشد.
کاربرد : قبل از سایر حروف.


حرف (صاد) با توجه به گردش دندانه ی آن ، در اول کلمه اینگونه میتونیم بنویسیم.
اتصال این حروف به حرف بعدی متفاوت هست.

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ص | خط تحریری شکسته حرف ص | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ص | حرف ص

 


آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف ص متصل در آخر کلمه :


همانند ص جداست با شرح قبلی است.
که اتصال حروف الفباء به این دو حرف حداکثر دارای دو شکل است ،

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ص | خط تحریری شکسته حرف ص | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ص | حرف ص

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری شکسته,خط شکسته تحریری,آموزش خط خودکاری شکسته,خط خودکار شکسته تحریری,خط تحریری شکسته با خودکار

آموزش خط تحریری شکسته – آموزش خط خودکاری شکسته

خط شکسته از جدیدترین خطوط و زیباترین خطوط ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.

149,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.