آموزش خط تحریری شکسته حرف س

زهیر صفری | 0  | 1401/03/12
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/ce860b9 |
آموزش خط تحریری شکسته حرف س

آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف  س ش  جدا


معمولا در شکسته تحریر حرف (سین) بدون دندانه نوشته می شود چرا که نوشتن آن آسان تر است این حرف ، هنگامی که جدا نوشته می شد ، دارای سه شکل متفاوت است .

این حرف می تواند در وسط کلمه ، هم دندانه دار و هم بدون دندانه نوشته شود . باید دقت داشت که در شکسته تحریر ، حتی الامکان باید سعی نمود از نمونه های جویده ی حروف استفاده کرد که زمان کوتاه و ترکیب جمله زیبا شود .


این حرف در انتهای کلمه به هنگام اتصال به حروف دیگر دقیقاً مثل نمونه ی جدا نوشته می شود .

 

آموزش خط تحریری شکسته حرف س | خط تحریری شکسته حرف س | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف س

آموزش خط  تحریری شکسته حرف س ش در حالت جدا


قسمت اول : س شبیه دندانه های شانه است .


نکته : دندانه دوم باز تر از دندانه اول نوشته میشود و به سمت پایی شیب دارد.

قسمت دوم :
کاملا همانند دایره نون منصل به اخر کلمه است. باید اندازه دایره س متناسب با اندازه دندانه ان باشد و تقریبا عمق دایره یک و نیم برابر طول و اندازه ان است.

 


آموزش خط شکسته تحریری حرف س ش دندانه دار متصل در اول و وسط کلمه :


دندانه اول و دوم :
دندانه اول و دوم و وسط کلمه به دو شکل نوشته میشود.


شکل اول : دندانه شانه ای


همانند دندانه های شانه است ، و شبیه دندانه های س ش جدا .
کاربرد : اگر دندانه سوم ش شانه ای سو یا موجی سد یا منحنی باشد ، دندانه اول و دوم شانه ای خواهد بود.


شکل دوم :
دندانه موجی
کاربرد : قبل از دندانه شاخص و کشیده ها و قبل از ر ز ژ به شرط اینکه س ش در اول کلمه باشد.


دندانه سوم :
دندانه سوم در اول و وسط کلمه به شش شکل نوشته میشود.


شکل اول :
دندانه محدب ف برامده محدب نوشته میشود.
کاربرد قبل از ر ز ژ شمشیری

آموزش خط تحریری شکسته حرف س | خط تحریری شکسته حرف س | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف س


شکل دوم :
دندانه موجی بلند ، شبیه موج بلند است.
کاربرد : قبل از س کشیده


شکل سوم :
دندانه شانه ای ، شبیه دندانه شانه است.
کاربرد : قبل از حروف : ص ض ط ظ ع غ ف ق ن واو ک گ الی نیم گرد ، دندانه موجی ، دندانه منحنی  ، دندانه محدب


شکل چهارم :
دندانه موجی شبیه موج دریاست
کاربرد : قبل از الف ب ت پ د ذ ک گ بزرگ و الفی ف ل دندانه شاخص ه اخر ی معکوس


شکل پنجم :
دندانه منحنی شبیه نوک پرنده است .
کاربرد : قبل از ج چ خ ح م ه وسط ی دایره ای


شکل ششم :
دندانه شاخص
کاربرد : قبل از س ش دندانه دار


س ش متصل در اخر کلمه


س دندانه در اخر کلمه کاملا همانند س ش جدا هست با توضیحاتی قبلی هست.


آموزش خط خودکاری شکسته حرف س  کشیده جدا :


دارای دو قسمت می باشد.
قسمت اول : س ش  کشیده یا مد کشیده س ش چند ویژگی دارد.
۱) کشیده مجموعه به سمت پایین شیب دارد نوشته میشود.
۲) کشیده دارای سه مرحله شروع و نزول و صعود و ملایم است.
۳) نقطه شروع ان قدری به سمت راست افتادگی دارد حدود دوم سوم آن نزول ویک سوم صعود ملایم است.


قسمت دوم :
دایره س ش کاملا دایره شبیه دایره ن متصل به اخر کلمه است.

 آموزش خط تحریری شکسته حرف س | خط تحریری شکسته حرف س | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف س


آموزش خط خودکاری شکسته حرف س ش متصل در اول کلمه :


س ش متصل به اول کلمه کاملا شبیه کشیده س ش جداست با همان قسمت اول است است.


آموزش خط خودکاری شکسته  حرف س ش کشیده متصل در وسط کلمه :


کشیده س ش در وسط کلمه شبیه شکیده اولب کلمه است با این تفاوت که انحنا و خمیدگی ابتدای آنرا ندارد.


آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف س ش کشیده متصل در اخر کلمه :


س ش در آخر کلمه شبیه  س ش جداست با این تفاوت که انحنا و خمید گی  ابتدای س ش جدا را ندارد.

 

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری شکسته,خط شکسته تحریری,آموزش خط خودکاری شکسته,خط خودکار شکسته تحریری,خط تحریری شکسته با خودکار

آموزش خط تحریری شکسته – آموزش خط خودکاری شکسته

خط شکسته از جدیدترین خطوط و زیباترین خطوط ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.

149,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.