آموزش خط تحریری شکسته حرف ن

زهیر صفری | 0  | 1401/03/10
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/c1ff8e6 |
آموزش خط تحریری شکسته حرف ن,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ن,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ن

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ن جدا


حرف (نون) هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای پنج شکل متفاوت است .


۱) ن معمولی اما دایره ان بسته تر است
با دو حرکت پیوسته نوشته میشود.


حرکت اول : شبیه الف کوتاه است.
حرکت دوم : دایره ن چند ویژگی دارد.گودترین قسمت دایره در نیمه چپ ان قرار دارد.
انتهای ن مقدرای از ابتدای آن پایین است.
نقطه ن کاملا در وسط دایره تقریبا برابر با انتهای ن و در داخل ان قرار میگرید.

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ن | خط تحریری شکسته حرف ن | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ن | حرف ن
۲)ن معمولی  با دور باز تر است


همانند ن معمولی با شرح قبلی با این تفاوت باز تر است
در پکیج آموزش جامع خط تحریری شکسته  میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.


۳) با دو حرکت نوشته میشود .
اما با این تفاوت است کهدایره ان بزرگتر و زیر خط کرسی است.
چگونگی بکار بردن نمونه ی  سوم اهمیت زیادی دارد . کاربرد آن باید دقیقا ً منطبق با ترکیب جمله  باشد .
نقطه حرف (نون) در شکسته تحریر باید بیرون از آن باشد . به محل قرار گرفتن این حرف نسبت به خط کرسی دقت کید .


۴) ن معکوس


با حرکت منحنی رو به داخل است اما زاویه انتهای و ادامه آن کم هست.


۵) ن معکوس


با زاویه دور بیشتر

  آموزش خط تحریری شکسته حرف ن | خط تحریری شکسته حرف ن | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ن | حرف ن


آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ن متصل در اول وسط  کلمه


مانند ب پ ت هست شرح داده شد.
ن متصل در آخر کلمه
همانند ن جدا است اما اتصال به حروف دارند.اگر حرفی با حرف (نون) دارای اتصال غیر حقیقی باشد
فقط می توان از نمونه ی دوم و سوم استفاده نمود .گاهی ، اول حرف نون در انتهای کلمه دارای دندانه و گاهی بدون دندانه است .
این در شرایط ، تنها باید از شکل معکوس (نون) استفاده کرد .

 

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ن | خط تحریری شکسته حرف ن | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ن | حرف ن

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری شکسته,خط شکسته تحریری,آموزش خط خودکاری شکسته,خط خودکار شکسته تحریری,خط تحریری شکسته با خودکار

آموزش خط تحریری شکسته – آموزش خط خودکاری شکسته

خط شکسته از جدیدترین خطوط و زیباترین خطوط ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.

149,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.