آموزش خط تحریری شکسته حرف م

زهیر صفری | 0  | 1401/03/10
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/19561d7 |
آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف م ,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف م,آموزش خط تحریری شکسته حرف م

آموزش خط شکسته تحریری حرف م جدا در خوشنویسی شکسته خودکاری

 
آموزش خط تحریری شکسته حرف م جدا :
به دو شکل نوشته میشه
۱)با سه حرکت نوشته میشود.
حرکت اول : شبیه خط تیره مروب هست
حرکت دوم : شبیه به یک نیمه هلال است
حرکت سوم : دم میم یک حرکت عمودی همراه با انعطاف خاصی است.


۲)همانند قبلی با این تفاوت دم میم کوتاه تر است.

  آموزش خط تحریری شکسته حرف م | خط تحریری شکسته حرف م | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف م | حرف م


آموزش خط شکسته تحریری حرف م متصل در اول کلمه


به ۴ شکل نوشته میشود.


۱) این شکل شبیه م جدا و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از ج ح خ م ی ه وسط


۲) م گرد با یک حرکت دورانی قلم نوشته میشود.
کاربرد : قبل از الف د ذ ک گ بزرگ الفی ل دندانه شاخص و ه آخر


۳) شبیه م جدا با این تفاوت که حرکت دوم سر م کم تر است.


۴) م دایره ای م دایره ای که حالت مورب دارد
در اکثر موارد حرف ی به کار میرود.
آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف م متصل در وسط کلمه


به ۳ شکل نوشته میشود.
۱) با دو حرکت نوشته میشود. به صورت یک خط مورب کج و منحنی
کاربرد : قبل از همه حروف

 ۲) با دو حرکت نوشته میشه با دور به صورت حالت شیب دار میشود.
کاربرد : قبل از الف د ذ ک گ بزرگ الفی ل دندانه شاخص ه آخر


۳) حالت م هفتی هست
کاربرد قبل از الف و د ذ و..

آموزش خط تحریری شکسته حرف م | خط تحریری شکسته حرف م | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف م | حرف م


آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف م متصل در اخر کلمه


به سه شکل نوشته میشود.
۱) شبیه م جدا و معمولی هست
کاربرد : در انتهای همه کلمات بجز کشیده ها


۲) م دم اسبی
با سه حرکت نوشته میشود همانند م معمولی اما هلال ان کم تر میشود.


۳) م جدا کوتاه
همانند م جدا کوتاه هست.

 

آموزش خط تحریری شکسته حرف م | خط تحریری شکسته حرف م | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف م | حرف م

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری شکسته,خط شکسته تحریری,آموزش خط خودکاری شکسته,خط خودکار شکسته تحریری,خط تحریری شکسته با خودکار

آموزش خط تحریری شکسته – آموزش خط خودکاری شکسته

خط شکسته از جدیدترین خطوط و زیباترین خطوط ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.

149,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.