آموزش خط تحریری شکسته حرف ل

زهیر صفری | 0  | 1401/03/10
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/4459800 |
آموزش خط تحریری شکسته حرف ل,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ل, آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ل

آموزش خط تحریری شکسته حرف ل جدا


هنگامیکه جدا نوشته می شود  همانند ح به سه شکل نوشته میشود


۱) از دوقسمت تشکیل شده :


حرکت اول شبیه الف است با این تفاوت کاملا عمودی مایل است. ارتفاعش تقریبا یک برابر و نیماست.
حرکت دوم :دایره شبیه ن و دوری بسته تر دارد.دایره آن دارای دوری بسته تر می باشد


۲) همانند قبلی اما دایره اش بزرگتر و زیر کرسی هست


۳) همانند شکل قبلی اما روی کرسی هست

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ل | خط تحریری شکسته حرف ل | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ل | حرف ل


آموزش خط شکسته تحریری حرف ل متصل در اول کلمه


به ۴ شکل نوشته میشود


۱) ل کمانی


شبیه قسمتی از کمان است.
کاربرد : قبل از ج چ خ ح۲) شبیه الف کوتاه هست
کاربرد : مخصوص کلمه جل جلالله است.

 
۲) ل الفی کاملا


شبیه الف است با این تفاوت که کاملا عمودی است.
کاربرد : قبل از همه حروف بجز کشیده ها و کلمه جلال الله


۳) ل دندانه ای


شبیه نوعی دندانه است.
کاربرد : قبل از س کشیده
آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف ل متصل در وسط کلمه
به دوشکل نوشته میشود.


۱) تقریبا شبیه دندانه نوشته میشود.
کاربرد : مخصوص کلمه جلاله الله است.


۲) ل الفی کاملا شبیه الف متصل است.
کاربرد : در سایر موارد .

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ل | خط تحریری شکسته حرف ل | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ل | حرف ل


آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ل متصل در آخر کلمه

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ل | خط تحریری شکسته حرف ل | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ل | حرف ل

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.