آموزش خط تحریری شکسته حرف ک

زهیر صفری | 0  | 1401/03/10
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/86691cc |
آموزش خط تحریری شکسته حرف ک گ,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ک,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ک

آموزش خط شکسته تحریری  حرف ک گ در خوشنویسی شکسته خودکاری


آموزش خط تحریری شکسته حرف ک گ جدا


با سه حرکت نوشته میشود.
۱) شبیه الف است با این تفاوت که بلند تر و عمودی تر است.
۲) شبیه ب کوتاه است بااین تفاوت که کوتا هتر است.
۳) سرکش  ، شبیه الف معکوس هست و شیب اون حدود ۴۰ درجه هست

 
نکته : ک بلند هم هست با این تفاوت که حرکت اول  که  شبیه الف هست کوتا هتر هست. و حرکت دوم شبیه ب بلند تر هست

آموزش خط تحریری شکسته حرف ک | خط تحریری شکسته حرف ک | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ک | حرف ک


آموزش خط شکسته تحریری  حرف ک گ متصل در اول کلمه :


ک گ متصل در اول کلمه به ۸ شکل نوشته میشود.
۱) ک گ گرد
به شکل دایره کامل هست.
کاربرد : قبل از حروف الف ک گ بزرگ الفی ل
۲) ک گ جیمی
شبیه حرف ح نوشته میشود.
با سه حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از حرف م به شرط آنکه بعد از م یکی از حروف الف ک گ بزرگ و الفی ل باشد.

 
۳)  ک گ دندانه
شبیه نوعی دندانه است.
کاربرد : قبل از کشیده ها


۴) ک گ الفی
شبیه الف است با اینتفاوت که عمودی تر است.
کاربرد : قبل از سایر حروف .


۵) ک گ دالی
شبیه حرف دال است.
کاربرد : همه موارد کاربرد شکل چهارم
اتصال به شکل بعدی طبق حرف بعدی متفاوت است.


۶) ک گ ویرگولی
با یک حرکت نوشته میشود.
کاربرد: قبل از ل


۷) ک گ واوی
شبیه حالت واو با این تفاوت تو خالی باشد.


۸) ک گ دالی
شبیه دال هست
کاربرد : در اکثر موارد به کار میرود.

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ک | خط تحریری شکسته حرف ک | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ک | حرف ک


آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف ک گ متصل در وسط کلمه


به شش حالت نوشته میشود.


۱) ک گ گرد
به شکل یک دایره کامل است.
کاربرد : قبل از حروف : الف ک گ بزرگ الفی ل.


۲) ک گ نیم گرد.
تقریبا به شکل نیم دایره است.
کاربرد : قبل از حروف الف ک گ بزرگ الفی ل


۳) ک گ لامی
این شکل مشترک بین ک گ و ل است.
کاربرد : قبل از کشیده ها


۴) ک گ الفی
کاملا همانند الف متصل به اخر کلمه است.
کاربرد : قبل از سایر حروف


۵) ک گ دالی
شبیه حرف دال است.
کاربرد : قبل از سایر حروف همانند شکل چهارم .

 

 ۶) ک گ موشی
شبیه سر موش هست .
کاربرد : در اکثر موارد کاربرد دارد.
آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ک گ متصل در آخر کلمه
به سه شکل نوشته میشود.


۱)شبیه ک جداست.
۲) حالت شبیه ک جدا با این تفاوت که منحنی بیشتر است.
۳) شبیه ک جدا زمانی که اتصال دارد.
۴) حالت شبیه سوم ب جدا ست.


بعضی از از حروف الفباء می توانند با این حرف اتصال غیر حقیقی داشته باشند.
ین حرف یک شکل کاملاً استثنائی دارد و آن هنگامی است که در کنار حرف (ه) قرار گیرد و کلمه (که) ساخته شود.

  آموزش خط تحریری شکسته حرف ک | خط تحریری شکسته حرف ک | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ک | حرف ک

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری شکسته,خط شکسته تحریری,آموزش خط خودکاری شکسته,خط خودکار شکسته تحریری,خط تحریری شکسته با خودکار

آموزش خط تحریری شکسته – آموزش خط خودکاری شکسته

خط شکسته از جدیدترین خطوط و زیباترین خطوط ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.

150,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.