آموزش خط تحریری شکسته حرف ه

زهیر صفری | 0  | 1401/03/10
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/d93483b |
آموزش خط تحریری شکسته حرف ه

آموزش خط شکسته تحریری ه در خوشنویسی شکسته خودکاری


آموزش خط تحریری شکسته حرف ه جدا
با دو حرکت پیوسته نوشته میشود


حرکت اول : شبیه حرکت اول د است با خمیدگی بیشتر.
حرکت دوم: برعکس حرکت اول .

آموزش خط تحریری شکسته حرف ه | خط تحریری شکسته حرف ه | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ه | حرف ه
آموزش خط شکسته تحریری ه متصل در اول  کلمه


۱) ه دو چشم گربه ای


با سه  حرکت نوشته میشود.


کاربرد : قبل از همه از حروف و همه جا

 


۲) ه ویرگولی


با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه از حروف به استنثا الف د ک گ بزرگی الفی و ل


۳) ه میمی


کاملا شبیه م است و بدون ویرگول م خوانده میشود.
کاربرد : قبل از حروف الف د ذ بزرگ و الفی ل دندانه شاخص


۴) ه شبیه سر واو


با یک حرکت هست.
شبیه سر واو هست. از نمونه چهارم فقط هنگامی استفاده می شود که حرف بعدی (ر) باشد .
شکل منحصر به فرد در ها به کار میرود

 

۱) ه هفتی


شبیه عدد هفت است و با دو حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه حروف و همه جا
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری


۲) ه دو چشم صادین


این شکل دربردانده صاد هست.
با چهار حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه حروف و همه جا


۳) ه چشم گربه ای


با سه حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از همه حروف و همه جا
گاهی این حرف در وسط کلمه دارای اتصال غیر حقیقی است .
آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ه آخر کلمه
با دو شکل نوشته میشود.

آموزش خط تحریری شکسته حرف ه | خط تحریری شکسته حرف ه | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ه | حرف ه
۱) ه پرتابی معمولا با پرتاب قلم هست.
کاربرد : در انتهای کشیده ها و کلمه جلا له الله


۲) ه موجی شبیه موج اب است.
کاربرد : سایر موارد .


در نمونه های زیر شکل این حرف را در اول جمله ، هنگام اتصال به حروف الفباء مشاهده می کنید

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ه | خط تحریری شکسته حرف ه | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ه | حرف ه

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری شکسته,خط شکسته تحریری,آموزش خط خودکاری شکسته,خط خودکار شکسته تحریری,خط تحریری شکسته با خودکار

آموزش خط تحریری شکسته – آموزش خط خودکاری شکسته

خط شکسته از جدیدترین خطوط و زیباترین خطوط ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.

149,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.