آموزش خط تحریری شکسته حرف ی

زهیر صفری | 0  | 1401/03/10
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/c7eb9dd |
آموزش خط تحریری شکسته حرف ی,آموزش جامع خط تحریری شکسته حرف ی ,آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ی

آموزش خط شکسته تحریری  حرف ی در خوشنویسی شکسته خودکاری


آموزش خط تحریری شکسته حرف ی جدا


به دو شکل نوشته میشود.
۱) ی دایره ای
با سه حرکت نوشته میشود.


حرکت اول : یک حرکت مدور است و زایده کوچکی در ابتدای ان دارد.
حرکت دوم : یک حرکت موجی دارد از چپ به راست و مایل است.
حرکت سوم : یک حرکت بیضی شکل است.

 

۲) آموزش خط تحریری شکسته با خودکار حرف ی معکوس


با دو حرکت پیوسته نوشته میشود.


حرکت اول : تقریبا شبیه کلاه آ میباشد که مایل نوشته شده است.
حرکت دوم : ی شبیه زیر شکم ماهی است.کشید ی معکوس دارای انعطاف خاصی هست. و به سمت بالا شیب دارد.
طول کشیده ی به اندازه ب کشیده است.


کاربرد : معمولا در انتهای سطر است.

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ی | خط تحریری شکسته حرف ی | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ی | حرف ی
آموزش خط شکسته تحریری  حرف ی متصل در اول و وسط کلمه :


به شکل دندانه نوشته که در بخش  ب گفته شد.

 

 


آموزش خط شکسته تحریری با خودکار حرف ی متصل در آخر کلمه :


به ۴ شکل نوشته میشود.


۱) ی دایره ای
شرح قبلی داده شد.


۲) ی حالت کشده انعطاف زیبا
در زیر کرسی قرار میگیرید

 آموزش خط تحریری شکسته حرف ی | خط تحریری شکسته حرف ی | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ی | حرف ی
۳) ی جدا کشیده


در انتها که مانند حالت قبلی با این تفاوت که جداست

۴) ی معکوس
شرح داده شد

نمونه ها در اتصالات غیر حقیقی به کار گرفته می شوند.

کنید اگر قبل از این حروف دندانه داشته باشیم اتصال نوع چهارم به شکل زیر نوشته می شود
در خط تحریری با خودکار با احتساب تنوع اتصالت از نمونه های زیر نمی توان بیشتر مشاهده کرد

  آموزش خط تحریری شکسته حرف ی | خط تحریری شکسته حرف ی | آموزش خوشنویسی شکسته با خودکار حرف ی | حرف ی

دوره های مرتبط
آموزش خط تحریری شکسته,خط شکسته تحریری,آموزش خط خودکاری شکسته,خط خودکار شکسته تحریری,خط تحریری شکسته با خودکار

آموزش خط تحریری شکسته – آموزش خط خودکاری شکسته

خط شکسته از جدیدترین خطوط و زیباترین خطوط ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.

149,000 تومان

مشاهده

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.