آموزش خط نستعلیق حرف و

زهیر صفری | 0  | 1401/01/29
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/51d8fcf |
آموزش خط نستعلیق حرف و,آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف و,آموزش خوشنويسي و خط حرف و

آموزش خط نستعلیق حرف و  – آموزش خوشنویسی نستعلیق
آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف و جدا

 
به دو شکل جدا ومتصل نوشته میشود
آموزش حرف ( و ) جدا:
با سه حرکت نوشته میشود
حرکت اول و دوم مانند حرکات حرف ( ق ) می باشد
حرکت سوم همان حرف ( ر ) خنجری میباشد که در حرکت دوم حرف ( د ) نوشته میشد
این حرکت در حروف ( د. ، و. ، ر ) به یک شکل می باشد
بیشترین قسمت حرکت دوم از روی حرکت اول می گذرد .
فرق و نوع نوشتن اول حروف ( و ) ، ( ف ) و ( ق ) را با هم مقایسه و  تفاوت آن را ملاحظه‌ فرمایید

 
آموزش جامع خط نستعلیق حرف  و  متصل در آخر کلمات
این حرف در وسط کلمات هیچوقت متصل نمی گردد طرز نوشتن آن در آخر کلمات
مانند حرف  و جداستتنها تفاوت آن کوچکی این شکل نسبت به شکل جدا آن میباشد مقایسه کنید

بعضی اساتید در قدیم، وقتی بعد از حرف  و  حرف  ه میآمد مانند  کلمات،شیوه، کوه، … به این شکل نیز می نوشتند

اتصال حروف به این حرف به دو شکل صورت میگیرد
شکل اول بدون برداشتن قلم از روی کاغذ، حرف قبلی به واو متصل
میگردد و راحت ترین روش است
در نوشتن و اتصال حروف قبلی به حرف ( ق ) نیز از شکل دوم استفاده  میشود

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.