آموزش خط نستعلیق حرف ط

زهیر صفری | 0  | 1401/01/29
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/e91eff1 |
آموزش خط نستعلیق حرف ط, آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ط, آموزش جامع خوشنویسی نستعلیق حرف ط


آموزش خط نستعلیق حرف ط – آموزش خوشنویسی نستعلیق
آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ط ظ جدا
این حروف به دو صورت نوشته می شود
الف …. شکل جدا
ب …. شکل  متصلشکل جدا این حروف با سه حرکت نوشته می شود
۱ … حرکت اول با نوک قلم از چپ براست
۲ …. حرکت دوم بانیم  و نوک قلم
…. این حرکت به (ر) خنجری شبیه است
۳ …. حرکت سوم دسته (ط)
…. این حرکت نیز مانند الف جدا می باشد
نحوه حرکت قلم
حرکت اول در حروف (ص ض )، (ع غ) مشابه میباشد
آموزش خوشنویسی و خط حرف ط ، ظ  متصل در اول و وسط 
این حروف دارای یک شکل وسه حرکت می باشد
…. حرکت اول و سوم همیشه به یک شکل بوده اما حرکت دوم به اشکال مختلف به
حروف بعدی متصل می شود 
شکل اول:
نوشتن این حرکت با تمام قلم انجام میگیرد
کاربرد آن آن قبل از حروف (الف ، د ) ، (ک ، گ)الفی ، (ل) ، (ه) آخر و دندانه گرد
 شکل دوم :
با نیم قلم نوشته می شود
کاربرد آن قبل از حروف (ب ت پ ث) 
شکل سوم :
با یک سوم قلم نوشته میشود
کاربرد آن قبل از حروف (س ش) ، (ع غ) ، (ف ق) ، (ک گ) کوچک دال شکل و (و)
 شکل چهارم :
این شکل مخصوص حروف (ر ، ز ، ژ) میباشد
با تمام قلم نوشته میشود
 شکل پنجم :
با یک سوم  قلم نوشته میشود
کاربرد آن قبل از حروف (ح خ ج چ) ، (م) ، (ی) جدا و معکوس و (ه) دو چشم
 
 شکل ششم :
با یک سوم قلم نوشته می شود
کاربرد آن قبل از حروف (ص ض) ، (ط ظ) ، (ک گ) گرد
 شکل هفتم :
به اول حرف (ص) شبیه است
با دو سوم قلم نوشته میشود
کاربرد آن قبل از دندانه ای که بعدش حروف (ح خ ج چ) ، (ر ز ژ) ، (م) ، (ی) جدا و (ه) وسط

 شکل هشتم :
این حرکت هم به حرف (ص) شباهت دارد
با سه چهارم قلم نوشته میشود
کاربرد آن قبل از دندانه ای که بعدش سایر حروف ، دندانه و یا کشیده باشد

 شکل نهم :
با یک سوم قلم نوشته می شود
کاربرد آن قبل از حرف (ه) وسط هفتی
شکل دهم :
…. کاربرد آن به هنگام کشیده نوشتن این حروف و یا اتصال آن به حروف (س ش) کشیده
آموزش جامع خط نستعلیق حرف  ط ، ظ متصل در آخر کلمات
 نوشتن آین حروف در آخر کلمات مانند حروف جدا می باشد
اتصال همه حروف به (ط ، ظ) به یک شیوه و با نوک قلم انجام میگیرد.
بطور کلی این حروف در وسط و آخر کلمات روی حرف قبلی سوار می شوند

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.