آموزش خط نستعلیق حرف س

زهیر صفری | 0  | 1401/01/29
لینک کوتاه https://naghmedelgosha.com/n/055a21e |
آموزش خط نستعلیق حرف س, آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف س ,آموزش خوشنويسي و خط حرف س

 آموزش خط نستعلیق حرف س ، ش دندانه دار و کشیده در آموزش خوشنویسی نستعلیق
آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف س ش جدا :
این حروف به دو شکل جدا و متصل نوشته میشود
شکل جدا :
شکل جدای این حروف معمولا به صورت دندانه دار و کشیده نوشته میشوند
آموزش خوشنویسی حرف س ش شکل دندانه دارجدا

 
جهت سهولت کار با چهار حرکت انجام می گیرد
…دندانه های آن با نوک قلم و با شیب رو به پائین نوشته می شود
حرکت اول و دوم دندانه ها
حرکت سوم زابده الف مانند بعد از دندانه
حرکت چهارم دایره
این دایره در حروفات ( ن ، ص ، ض) کاملا شبیه بوده و جهت تسلط در نوشتن به تمرین
بیشتری نیاز می باشد
آموزش خوشنویسی حرف شکل کشیده  جدا :
نوشتن این شکل با سه حرکت خواهد بود
حرکت اول کشیده حروف و حرکت دوم و سوم  همان دو حرکت آخر (س) دندانه دار می باشدطول کشیده این حروف از هفت تا یازده نقطه میباشد
توجه داشته باشید هر چه طول کشیده بیشتر باشد ارتفاع آن نیز بیشتر خواهد بود
بنابراین در طول هفت نقطه ، ارتفاع (یک نقطه)
در طول  نه نقطه، ارتفاع (دو نقطه)
… و در طول یازده نقطه ، ارتفاع (سه نقطه ) خواهد بود
شکل کلینحوه حرکت قلم
آموزش جامع خط نستعلیق حرف س ، ش دندانه دار و کشیده در اول،وسط و آخر کلمه
معمولا دندانه های حروف (س  و ش) به سه شکل نوشته می شود
الف … دندانه شکل اول :
دندانه اول به دو شکل می باشد
۱ …  دندانه شانه ای  که در کلماتی مانند : شد ، شم  ، سا ، سو ،شب ، سی و …
… کاربرد آن وقتی دندانه دوم حرو ف تیز باشد
شکل دوم  در کلماتی  
سر ، سپس ،نشستن ،سس و مواردی که دو تا حرف (س یا ش) پشت سر هم باشد
دندانه شکل دوم 
… خود این شکل سه نوع می باشد

دندانه شانه ای که در کلماتی مانند: سعی، عشق ، مشق ،سعا ،کسو و … و زمانی به کار می رود که دندانه سوم هم تیز باشد

این نوع از دندانه معمولا قبل از دندانه موجی بکار می رود کاربرد آن در کلماتی مانند قفس ،فسا ، کشد ،بیشه و …
دندانه موجی ( که به شکل موج می باشد ) قبل از (ر) ، (قبل از کشیده) و (قبل از دندانه گرد) به حالتهای مختلف نوشته میشود

 
دندانه سوم به هشت شکل مختلف نوشته میشود

 
کاربرد شکل اول ، قبل از حروف (ر ، ز ، ژ) با تمام قلم نوشته میشود
کاربرد شکل دوم، قبل از حروف (ص ض ) ، (ع غ ) ، (ف ق ) ، (ک گ ) ، (ن و ) با نیم قلم نوشته میشود
کاربرد شکل سوم قبل از حروف ( س ش ) با دو سوم قلم نوشته میشود به دندانه گرد معروف است
کاربرد آن قبل از دندانه موجی و دندانه شکل هشتم با نیم قلم نوشته میشود

از نوع دندانه موجی و با نیم قلم نوشته میشود کاربرد آن قبل از حروف (الف ب ت پ ث ) ، (ک گ )بزرگ و الفی (ل) ، (ه) آخر

این شکل شبیه عدد هفت بوده و با نیم قلم نوشته می شود
کاربرد آن قبل از (س ش)کشیده و (ی) معکوس
این شکل مخصوص (س ش)جدا و متصل در آخر کلمات می باشد با نیم قلم نوشته میشود
این شکل با نیم قلم نوشته می شود
کاربرد آن قبل از (ح خ ج چ ) ، (م ) ، (ه) وسط  و (ی) جداشکل هشتم دارای اندازه های کوتاه ، متوسط  و بلند میباشد
آموزش خوشنویسی و خط حرف س ، ش  کشیده متصل در اول و وسط  کلمات :
الف : شکل کشیده متصل در اول کلمات :
این کشیده عینا شبیه کشیده  (س ش) جدا می باشد
جهت اتصال به حرف بعدی قسمت انتهای کشیده اندکی حالت صعودی دارد
ب : شکل  کشیده متصل در وسط کلمات :
کشیده این حروف در وسط کلمات بسته به موقعیت کلمه از پنج تا یازده نقطه
متفاوت   میباشد
هر چه طول کشیده بیشتر باشد ارتفاع آن بیشتر خواهد بود
به شکل زیر توجه فرمائید
ج : شکل کشیده در آخر کلمات :
این شکل شباهت بیشتری به شکل جدا این حروف دارد تنها تفاوت آن در نحوه اتصال  حروف قبل
به این حروف متصل در آخر می باشداتصال کشیده این حروف به حرف بعدی به اشکال مختلفی انجام می پذیرد

ارسال دیدگاه

برای ارسال نظر لطفا ورود یا ثبت نام کنید.