ما که هستیم

آدرس وب سایت ما : https://naghmedelgosha.com

نغمه دلگشا در راستای آموزش حرفه ای و اصولی خط تحریری و خط نستعلیق برای بهبود آموزش قدم برداشته است.

ما در این راستا با صداقت کامل و خدمت وسیع در هر زمینه پر کیفیت ترین چیز را تولید میکنیم.

قوانین و شرایط ما در نغمه دلگشا

۱.هنرجویان

هنرجویان  عزیزی که در دوره های بنده شرکت میکنند فقط این افراد میتوانند از آموزش های بنده استفاده کنند.

در صورت هر گونه کپی برداری شرعا و قانونا حرام و تحت پیگرد قانونی دارد.

۲. خریدران محصولات آموزشی

فقط مشتریانی عزیزی که که هزینه اموزش خط  یا هر گونه خدماتی را پرداخت کرده موظف هستیم به آنها خدمت رسانی کنیم.

هر گونه کپی برداری از آموزش شرعا و قانونا حرام و تحت پیگرد قانونی دارد.