اطلاعات خرید

در سفارش دانلود شما فقط هزینه آموزش را خواهید پرداخت.

بعد از پرداخت آنی از درگاه بانکی تمامی لینک ها به پروفایل شما اضافه میشود.

بله بعد از سفارش برای شما به طور کامل فاکتور به ایمیل شما صادر میشود.

اطلاعات آموزش

تعداد دروس هر بخش به میزان هر درس بستگی دارد که در بخش توضیحات تکمیلی به طور کامل شرح داده شده است.

اموزش های سایت نغمه دلگشا به صورت خلاقیت و حرف به حرف و کلمه به کلمه و جمله به جمله طراحی شده است.

بله این اطمینان را به شما خواهیم دادکه بعد از این دوره به راحتی هر خطی رو به صورت کامل نستعلیق یا شکسته بنویسید.