نغمه دلگشا سایتی برای خوش خطی شما

موفقیت بنده در امر یادگیری

ابتدا دست خط من هم زیبا نبود ولی با یادگیری اصولی و تمرین مستمر به زیبایی خود رسید.

درباره سایت نغمه دلگشا

آموزش حرفه ای و اصولی خط تحریری و نستعلیق به صورت مبتدی تا فوق پیشرفته برای تمامی علاقه مندان سراسر کشور به صورت مجازی .

هر انسانی میتوانید خط زیبا داشته باشد.

این زیبایی خط ملزم یادگیری اصولی و درست و قدم به قدم هست.

خط زیبا را با آموزش اصولی و قدم به قدم بیاموزید

تا خلاقیت را در خود ایجاد کنید و بی نیاز از تقلید شوید.