آموزش ضخامت و ظرافت نویسی

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی با خودکار – قواعد عمومی خوشنویسی شعر نویسی

آموزش خط تحریری حرف شعر نویسی | خط تحریری حرف شعر نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف شعر نویسی | حرف شعر نویسی | آموزش حرف شعر نویسی | فیلم آموزش حرف شعر نویسی | آموزش حرف شعر نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش شعر نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

خوشنویسی شعر در آموزش خط تحریری با خودکار

تحریر خوشنویسی شعر با خودکار در سبک های مختلف شعر به نوع های مختلف صورت میگیرد
به عنوان مثال خوشنویسی شعر نو با خوشنویسی شعر بهار با هم متفاوت است 

در سرمشق های خوشنویسی که برای شما انتشار میدهیم سعی بر آن داشته ایم
که از انواع مختلف متن و شعر نیز انتشار دهیم تا شما با خوشنویسی متن های و شعر های مختلف آشنا شوید. 

 

قواعد عمومی شعر نویسی

  قواعدی هستند که عمومیت داشت و در همه  قالبهای شعر نویسی باید رعایت شوند که عبارتند از :

۱- طول مصراع هاباید  دقیقاً یک اندازه باشند.

۲-  اندازه طول مصراع ها بر اساس متوسط مصرعها تنظیم گردیده و مصراع های طولانی را
به وسیله سوار کردن مفردات و مصراع های کوتاه را به وسیله کشیدن و باز نوشتن مفردات باید هماهنگ نمود.

۳-نقطه شروع و پایان مصراع ها در تمام سطور باید کاملا با هم برابر باشند.

۴- کلمه ابتدایی هر مصرع قدری بالاتر از خط کرسی قرار میگرد .
همانگونه که کلمه آخر نیز از خط زمینه بالاتر قرار گرفته و یا بر کلمه قبلی سوار می شود.
البته این قاعده کلیت دارد و شامل همه سطر نویسی می شود.

آموزش خط تحریری حرف شعر نویسی | خط تحریری حرف شعر نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف شعر نویسی | حرف شعر نویسی | آموزش حرف شعر نویسی | فیلم آموزش حرف شعر نویسی | آموزش حرف شعر نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش شعر نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

قالب های و شیو ه نویسی شعر نویسی 

در شعر نویسی از قالب ها و شیوه های مختلف و متنوع استفاده می کنیم.  اکنون به شرح آن می پردازیم .

ساده نویسی در خوشنویسی شعر

 

 ساده ترین روش شعر نویسی ساده نویسی  می نامیم .
که تمام مصراع ها به صورت ستونی و در یک ردیف زیر یک دیگر نوشته می‌شوند و تمام قواعد عمومی شعرنویسی در آنها رعایت می‌شود.

 

برابر نویسی در خوشنویسی شعر

 برابر نویسی مرسوم ترین و شایع ترین شیوه شعر نویسی است.

در این شیوه مصراع ها در برابر و مقابل یکدیگر نوشته میشوند و به همین جهت آن را برآبر نویسی  نامیدیم.

در این شیوه علاوه بر رعایت قواعد عمومی شعر نویسی ، باید فاصله اول و دومهر بیت ایجاد شود
تا مصراع ها از هم  تفکیک شوند . این فاصله به میزان حدود یک سوم یک مصراع میباشد.

 

پله کانی نویسی در خوشنویسی شعر :

این شیوه نیز از زیبایی و جاذبه خاصی برخوردار است معمولا این شیوه در اشعاری که دارای مصرع های بلند و طولانی هستند
و ظرفیت عرض کاغذ گنجایش برابر نویسی را ندارد، استفاده میشود.
اینگونه اشعار را باید ساده نویسی و یا پلکان نویسی کرد.
اما پله کان نویسی ترجیح دارد زیرا علاوه بر زیبایی، مصرع ها از یکدیگر مجزا شده و خواندن شعر را آسانتر میکند.

آموزش خط تحریری حرف شعر نویسی | خط تحریری حرف شعر نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف شعر نویسی | حرف شعر نویسی | آموزش حرف شعر نویسی | فیلم آموزش حرف شعر نویسی | آموزش حرف شعر نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش شعر نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف شعر نویسی | خط تحریری حرف شعر نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف شعر نویسی | حرف شعر نویسی | آموزش حرف شعر نویسی | فیلم آموزش حرف شعر نویسی | آموزش حرف شعر نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش شعر نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

برای یادگیری کامل دوره ضخامت و ظرافت نویسی به پکیج زیر مراجعه کنید.

 

آموزش جامع ظرافت نویسی و ظخامت نویسی برای علاقه مندان به خوش خطی و خوش نویسی

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش ظخامت و ظرافت نویسی | ظخامت و ظرافت | فیلم اموزش ظخامت و ظرافت | آموزش ضخامت نویسی با خودکار| آموزش جامع ضخامت نویسی با خودکار| پکیج ویژه آموزش ضخامت نویسی با خودکار | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره ضخامت نویسی با خودکار|فیلم جامع آموزش ضخامت نویسی با خودکار| ضخامت نویسی | ضخامت نویسی با خودکار| آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

نمونه فیلم تدریس آموزش ضخامت و ظرافت نویسی در خوشنویسی شعر نویسی با خودکار


 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید