خط

زیبا نویسی – آموزش زیبا نویسی و خط خوش داشتن

ارتباط شعر با خط |آموزش خط تحریری حرف چلیپا | خط تحریری حرف چلیپا | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف چلیپا | حرف چلیپا | آموزش حرف چلیپا | فیلم آموزش حرف چلیپا | آموزش حرف چلیپا در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش چلیپا | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

زیبا نویسی

 

در باب ضرورت و اهمیّت زیبانویسی از دیر باز سخن بسیار رفته است،
نقدها و بررسی های کارشناسان فن و روایات منقول از بزرگان علم و دین،همه حاکی از آن است
که به قدر نیاز به این موضوع پرداخته شده است.امّا آنچه از دید نگارنده ضرورت پرداختن به این مهم تلقّی شده است، وجه اجتماعی آن است.

امروزه ما شاهد گروه کثیری از افراد جامعه خود هستیم که از دست خطّ خویش رنج برده
وبدلایل متعددی از جمله عدم آموزش صحیح در مدارس خطّ زیبایی ندارند.اغلب این افراد متناسب با حرفه و یا تحصیلات خود،
پس از گذشت زمان زیادی از دوران نوجوانی، به فکر اصلاح خطّ خویش می افتند.

پس  برای دوستان عزیز نوجوان،بهتر است که از همان ابتدای تحصیل به خطّ خود اهمیّت داده
و زیبا نوشتن را به طور جدّی دنبال کنند تا در آینده دچار این قبیل مشکلات نشوند.

زیبا نویسی در خط تحریری خودکاری

ارتباط شعر با خط |آموزش خط تحریری حرف چلیپا | خط تحریری حرف چلیپا | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف چلیپا | حرف چلیپا | آموزش حرف چلیپا | فیلم آموزش حرف چلیپا | آموزش حرف چلیپا در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش چلیپا | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

*از پاک کن استفاده نکنید زیرا کلمات باید مرتب با سرمشق و کلمات قبل از خود مقایسه شوند.

*تمرینات از روی سرمشق باشد و از تمرین ذهنی اجتناب کنید.

*قبل از نوشتن هر کلمه با دقت آن را دیده آنگاه به آرامی بنویسید.

*برای نوشتن هر کلمه سه چیز را در نظر بگیرید: شکل، اندازه و خطّ زمینه.

اموزش سطر نویسی | خط سطر نویسی| آموزش خط سطر نویسی|خط تحریری سطر نویسی| تحریری سطر نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار | آموزش خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری| خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

*تمرینات کلمه به کلمه باشد. مثلاٌ؛ کلمه»ما« را خوب تمرین کرده سپس کلمه دیگری را انتخاب کنید.

*با دقت و با حوصله بنویسید، حجم تمرینات اهمیتی ندارد، بلکه اهمیت در یادگیری است.

*تمرین سه بخش است: مشق نظری؛ یعنی با دقت جزئیات یک کلمه را ببینید.
مشق قلمی: یعنی آنچه را با دقت دیده اید اجرا کنید. مشق خیالی: یعنی پس از فراگیری، بدون سرمشق بنویسید.

*استفاده از کاغذ پوستی موثّر است.  کاغذ پوستی را بر روی کلمه ای بگذارید،
سپس چند بار با دقت آن را بنویسید،آنگاه در دفتر تمرین آنچه را یاد گرفته اید،تمرین کنید.

*سرمشق ها از حروف و کلمات آسان شروع و به تدریج مشکل تر می شوند.

*بعد از آموختن حروف و کلمات، شکل صحیح نوشتن آنها را به ذهن بسپارید و جایگزین حروف و کلمات گذشته خود نمایید.

آموزش خط تحریری به صورت جامع و کامل

 

خط | آموزش خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | آموزش خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری| خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی خط تحریری به صورت فوق پیشرفته

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش ظخامت و ظرافت نویسی | ظخامت و ظرافت | فیلم اموزش ظخامت و ظرافت | آموزش ضخامت نویسی با خودکار| آموزش جامع ضخامت نویسی با خودکار| پکیج ویژه آموزش ضخامت نویسی با خودکار | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره ضخامت نویسی با خودکار|فیلم جامع آموزش ضخامت نویسی با خودکار| ضخامت نویسی | ضخامت نویسی با خودکار| آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

آموزش خط شکسته تحریری به صورت جامع و کامل

'خط

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید