آموزش خط تحریری

خط تحریری چیست

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری

مفهوم خط تحریری

خط تحریری از انواع خط و خط مربوط به نوشتار است که با خودکار یا مداد انجام می شود.

انواعی نیز دارد از جمله شکسته تحریری و نستعلیق تحریری. در برخی دسته بندی ها این نوع خط از انواع خط در نظر گرفته نشده
کگه شاید به این دلیل باشد که در ایام قدیم برای خط نوشتار یا تحریر خط نسخ یا سایر خط ها مورد استفاده قرار می گرفت.

دراین بخش تفاوت خط تحریری را با خوشنویسی با خودکار به شما توضیح خواهم داد.
اکثر مراکزی که ادعای آموزش خوشنویسی با خودکار را دارند درواقع خط تحریر را آموزش می دهند
درحالیکه خوشنویسی با خودکار در نهایت به خطی می انجامدکه تفاوت بسیاری با خط تحریر از لحاظ زیبایی و استقامت و اندازه و شکل حروف دارد.

آموزش-خط-تحریری-شیوه-اول-در-متن-نویسی

 

خوشنویسی با خودکار

باخوشنویسی با خودکار ما به شما یاد می آموزم که چگونه با خودکار معمولی به زیبایی خوشنویسی کنید که هر بیننده ای  را به اشتباه بیاندازد
که این خط با خودنویس نوک پهن یا با قلم خوشنویسی ریز نوشته شده است.
اجرای ضخامتهادرخوشنویسی باخودکارالزامی می باشد.شما خواهید آموخت
که چگونه بانوک خودکار خوددر ۴ ضخامت خوشنویسی نمایید.برای این امرچندین دوره درنظرگرفته شده است
دوره یک ودو شما یادمی گیریدکه چگونه شکل صحیح حروف واندازه آنها-خط زمینه-تناسبات
فاصله ها-ترکیبها رارعایت نماییدکه دوره اول در واقع خط تحریری است وازدوره دوم تا سوم شمااجرای ضخامتها رایادمی گیریدکه به
خط تحریری شماکیفیت و استحکام بسیاربالایی رامی دهد به تفاوت این دو خط توجه نماییدخط اول تحریر معمولی است
خط دوم تحریرپیشرفته(دوره یک و دو )خط سوم خوشنویسی باخودکارمی باشد.

 

 

آموزش خط تحریری به صورت جامع و کامل

 

خط | آموزش خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | آموزش خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری| خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی خط تحریری به صورت فوق پیشرفته

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش ظخامت و ظرافت نویسی | ظخامت و ظرافت | فیلم اموزش ظخامت و ظرافت | آموزش ضخامت نویسی با خودکار| آموزش جامع ضخامت نویسی با خودکار| پکیج ویژه آموزش ضخامت نویسی با خودکار | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره ضخامت نویسی با خودکار|فیلم جامع آموزش ضخامت نویسی با خودکار| ضخامت نویسی | ضخامت نویسی با خودکار| آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

آموزش خط شکسته تحریری به صورت جامع و کامل

'خط

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید