خط

ارتباط خوشنویسی با شعر و موسیقی

خط نستعلیق | نستعلیق | خط | آموزش خط نستعلیق | اموزش نستعلیق | ،یلم آموزش خط نستعلیق | پکیج اموزش خط نستعلیق | آموزش جامع خط نستعلیق | دوره اموزش خط نستعلیق

ارتباط خط با شعر و موسیقی

درک ارتباطات بین هنرها گاهی حسی است مانند نقاشی‌های سهراب سپهری که یادآور شعر است
اشعار او که همچون نقاشی ، مناظر را به تصویر می کشد ، اوقاتی نیز درک ارتباط بین هنرها بر اساس معادلات زیبایی‌شناسانه است
و مفاهیمی چون زهد ، تعالی ، وحدت ، کثرت و اصول حکمت هنر اسلامی در همه آنها دیده می‌شود
.

درباره وجود اشتراک موسیقی و خط می توان به پیدایش آن ها دقیق شد.

خوشنویسی و موسیقی

خوشنویسی و موسیقی هر دو از ادوار و بیضی تشکیل شده‌اند
اما پیدا کردن  اشتراکات بین خوشنویسی و موسیقی به آشنایی با مبانی رسم و زیبایی‌شناسی و اصول هنری نیاز دارد
و درک آن از عهده ی همه خارج است ، اما به لحاظ حسی می‌توان تعامل خوشنویسی و موسیقی را به شکل محدودی درک کرد
.

 

ادبیات و خط  و موسیقی

از سوی دیگر ، ادبیات نیز نقطه ی ارتباط خط و موسیقی می تواند باشد زیرا محمل هر دو هنر خوشنویسی و موسیقی ، ادبیات است .
در خوشنویسی همواره از ادبیات که بر معرفت استوار است استفاده شده در موسیقی متعالی نیز اشعار عرفانی در قالب آواز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد
پس خط، موسیقی و شعر به نوعی با یکدیگر همپوشانی دارند و از هم حفاظت می کنند یعنی شعر و خط وقتی خوانده می شود،
بیشتر درک می شود و موسیقی نیز با استفاده از عرفان موجود در شعر عمق می‌یابد
.

ادبیات و خط ارتباطی مستقیمی با هم دارند. این ارتباط به صورتی برقرار هست که نمیشود از هم جدا کرد.

زمانی که شما یک شعر را با خط زیبا مینویسید یک برد معنای و خوانایی زیبایی دارد.

خط و موسیقی

همچنین ارتباط ‌های دیگری نیز بین خط و موسیقی وجود دارد که نیازمند بحث‌های تخصصی است ،
به عنوان نمونه در نگارش یک دوبیتی در هر مصراع ، یک یا دو کشیده قرار می‌گیرد ،
در آواز نیز همین قانون به شکل تحریر زدن که قابلیت همان کشیده را دارد ،
رعایت می شود از این منظر نوعی هماهنگی زیبایی‌شناسانه در موسیقی ایرانی و خوشنویسی فارسی وجود دارد
که به دو صورت حکمی و حسی قابل بررسی است
.

خط نستعلیق موسیقی ساکت حروف. است که تنها. با جذبه حق و عشق حاصل می شود .
نغمات موسیقی ایران نیز همچون صدای حروف نستعلیق اند .ارتباط. و خویشاوندی این دو

آواز و خط

نکته ظریفی که وجود دارد این است که اکثر افرادی که در آواز مهارت دارند ،
از حسن خط نیز برخوردارند به حدی که حتی بدون دیدن آموزش خوشنویسی آثاری ارائه می‌کنند
که قابلیت عرضه نمایشگاهی دارند ، که این نکته از استعداد مشترک این دو هنر خبر می دهد ،
البته این نکته را به طور تجربی دریافت شده و ریشه علمی ندارد
.

خط و موسیقی به خصوص موسیقی ایرانی خیلی نزدیک هم هستندو آدم احساس می کند
هردو خویشاوندان نزدیک هم هستند. شما می بینید بسیاری از بزرگان موسیقی مثل عارف قزوینی و … همه خط خوشی هم داشتند،
استاد محمدرضا شجریان هم همینطور، شاگرد استاد حسین میرخانی بودند .
زنده یاد مرتضی حنانه آثار مرا دیده بود و می گفت این سیاه مشق ها که به گونه ای شاید

بیانگر پریشانی روزگار ما باشد، باز در همه اینها هم ریتم می بینم، هارمونی می بینم.
از سویی می توان گفت شعر فصل مشترک موسیقی و خوشنویسی را می سازد.

 

آموزش خط تحریری به صورت جامع و کامل 

 

خط | آموزش خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | آموزش خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری| خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی خط تحریری به صورت فوق پیشرفته

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش ظخامت و ظرافت نویسی | ظخامت و ظرافت | فیلم اموزش ظخامت و ظرافت | آموزش ضخامت نویسی با خودکار| آموزش جامع ضخامت نویسی با خودکار| پکیج ویژه آموزش ضخامت نویسی با خودکار | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره ضخامت نویسی با خودکار|فیلم جامع آموزش ضخامت نویسی با خودکار| ضخامت نویسی | ضخامت نویسی با خودکار| آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

آموزش خط شکسته تحریری به صورت جامع و کامل 

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید