خط

ارتباط خوشنویسی با شعر و موسیقی

خط نستعلیق | نستعلیق | خط | آموزش خط نستعلیق | اموزش نستعلیق | ،یلم آموزش خط نستعلیق | پکیج اموزش خط نستعلیق | آموزش جامع خط نستعلیق | دوره اموزش خط نستعلیق

ارتباط خط با شعر و موسیقی:

درك ارتباطات بين هنرها گاهی حسی است مانند نقاشی‌های سهراب سپهری كه يادآور شعر است
اشعار او كه همچون نقاشی ، مناظر را به تصوير می كشد ، اوقاتی نيز درك ارتباط بين هنرها بر اساس معادلات زيبايی‌شناسانه است
و مفاهيمی چون زهد ، تعالی ، وحدت ، كثرت و اصول حكمت هنر اسلامی در همه آنها ديده می‌شود
.

درباره وجود اشتراك موسيقی و خط می توان به پيدايش آن ها دقيق شد.

خوشنويسی و موسيقی

خوشنويسی و موسيقی هر دو از ادوار و بيضی تشكيل شده‌اند
اما پيدا كردن اين اشتراكات به آشنايی با مبانی رسم و زيبايی‌شناسی و اصول هنری نياز دارد
و درك آن از عهده ی همه خارج است ، اما به لحاظ حسی می‌توان تعامل موسيقی و خط را به شكل محدودی درك كرد
.

ادبيات،خط و موسيقی

از سوی ديگر ، ادبيات نيز نقطه ی ارتباط خط و موسيقی می تواند باشد زيرا محمل هر دو هنر خوشنويسی و موسيقی ، ادبيات است .
در خوشنويسی همواره از ادبيات كه بر معرفت استوار است استفاده شده در موسيقی متعالی نيز اشعار عرفانی در قالب آواز مورد بهره‌برداری قرار می‌گيرد
پس خط، موسيقی و شعر به نوعی با يكديگر همپوشانی دارند و از هم حفاظت می كنند يعنی شعر و خط وقتی خوانده می شود،
بيشتر درك می شود و موسیقی نيز با استفاده از عرفان موجود در شعر عمق می‌يابد
.

خط و موسيقی

همچنين ارتباط ‌های ديگری نيز بين خط و موسيقی وجود دارد كه نيازمند بحث‌های تخصصی است ،
به عنوان نمونه در نگارش يك دوبيتی در هر مصراع ، يك يا دو كشيده قرار می‌گيرد ،
در آواز نيز همين قانون به شكل تحرير زدن كه قابليت همان كشيده را دارد ،
رعايت می شود از اين منظر نوعی هماهنگی زيبايی‌شناسانه در موسيقی ايرانی و خوشنويسی فارسی وجود دارد
كه به دو صورت حكمی و حسی قابل بررسی است
.

خط نستعلیق موسیقی ساکت حروف. است که تنها. با جذبه حق و عشق حاصل می شود .
نغمات موسیقی ایران نیز همچون صدای حروف نستعلیق اند .ارتباط. و خویشاوندی این دو

آواز و خط

نكته ظريفی كه وجود دارد اين است كه اكثر افرادی كه در آواز مهارت دارند ،
از حسن خط نيز برخوردارند به حدی كه حتی بدون ديدن آموزش خوشنويسی آثاری ارائه می‌كنند
كه قابليت عرضه نمايشگاهی دارند ، كه اين نكته از استعداد مشترك اين دو هنر خبر می دهد ،
البته اين نكته را به طور تجربی دريافت شده و ريشه علمی ندارد
.

خط و موسیقی به خصوص موسیقی ایرانی خیلی نزدیک هم هستندو آدم احساس می کند
هردو خویشاوندان نزدیک هم هستند. شما می بینید بسیاری از بزرگان موسیقی مثل عارف قزوینی و … همه خط خوشی هم داشتند،
استاد محمدرضا شجریان هم همینطور، شاگرد استاد حسین میرخانی بودند .
زنده یاد مرتضی حنانه آثار مرا دیده بود و می گفت این سیاه مشق ها که به گونه ای شاید

بیانگر پریشانی روزگار ما باشد، باز در همه اینها هم ریتم می بینم، هارمونی می بینم.
از سویی می توان گفت شعر فصل مشترک موسیقی و خوشنویسی را می سازد.

 

آموزش خط تحریری به صورت جامع و کامل 

 

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

آموزش خط شکسته تحریری به صورت جامع و کامل 

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید