آموزش ضخامت و ظرافت نویسی

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی با خودکار – خط خودکاری با ضخامت

آموزش خط تحریری ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | خط تحریری حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | فیلم آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی با خودکار

به دلیل زیبایی و کاربرد گسترده استفاده از خودکار که در نوشتار وجود دارد ، اغلب افراد تمایل دارند
تا مراحل پیشرفته بتوانند به زیبایی هر چه بهتر خوشنویسی و ضخامت نویسی با خودکار دست پیدا کنند ،

در این پست نکات مهم ضخامت نویسی با خودکار را آماده کرده ایم که با مطالعه دقیق آن و همچنین

استفاده از پکیچ آموزش ضخامت و ظرافت نویسی سایت نغمه دلگشا میتوانید به پیشرفت خوبی در خوش خط شدن برسید.

 

آموزش خط خودکاری با ضخامت

یکی از آموزش خط خودکاری با ضخامت قوی و ضعیف نوشتن است که در این روش قسمت های ضخیم تر حروف و
کلمات را محکم و قوی و قسمت های نازکتر را ضعیف می نامند و رعایت آن یکی از قواعد و علل زیبا نویسی و خط خوش می باشد.
شما نیز در ضخامت نویسی سعی کنید ،
این روش و قاعده ذکر شده را با استفاده از خودکار در نوشتار پیاده کنید .
یعنی در اجرای حروف و کلمات بعضی از قسمت ها را ضخیم تر و بعضی دیگر را نازک تر بنویسید .

 

آموزش ضخامت  و ظرافت نویسی با خودکار

ظخامت نویسی را به روش های متفاوت میتوان یاد گرفت.

۱- اولین قاعده : ضعیف و قوی  یا ظرافت و ظخیم

به این صورت که ابتدا حرف به صورت ضعیف سپس قوی نوشته شود . به شکل زیر دقت کنید:

آموزش خط تحریری حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | خط تحریری حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | فیلم آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

۲- دومین قاعده : اندازه فشار ساچمه خودکار

 

بر اساس این قاعده فشار روی ساچمه خودکار تقسیم می شود

به طور مثال از ۱ و ۱/۲ و… ادامه دارد. به مثال زیر توجه کنید.

آموزش خط تحریری حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | خط تحریری حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | فیلم آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | خط تحریری حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | فیلم آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش حرف ضخامت نویسی و ظرافت نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

برای یادگیری کامل دوره ضخامت و ظرافت نویسی به پکیج زیر مراجعه کنید.

 

 آموزش جامع ظرافت نویسی و ظخامت نویسی برای علاقه مندان به خوش خطی و خوش نویسی

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش ظخامت و ظرافت نویسی | ظخامت و ظرافت | فیلم اموزش ظخامت و ظرافت | آموزش ضخامت نویسی با خودکار| آموزش جامع ضخامت نویسی با خودکار| پکیج ویژه آموزش ضخامت نویسی با خودکار | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره ضخامت نویسی با خودکار|فیلم جامع آموزش ضخامت نویسی با خودکار| ضخامت نویسی | ضخامت نویسی با خودکار| آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

نمونه فیلم تدریس آموزش ضخامت و ظرافت نویسی در خوشنویسی با خودکار

 


 

 

 


 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید