آموزش ضخامت و ظرافت نویسی

آموزش ضخامت نویسی و ظرافت نویسی – آموزش خوشنویسی با خودکار متن نویسی

آموزش خوشنویسی با خودکار متن نویسی

 

آموزش خوشنویسی با خودکار متن نویسی  با ارئه دروس آموزش خط تحریری در سایت نغمه دلگشا  یکی از خدماتی است
که به علاقمندان و هنرجویان این دوره ها داده میشود،

همچنین برای عزیزانی که قصد یادگیری خوشنویسی با خودکار را به صورت جامع و کامل دارند.

مهمترین و اصلی ترین بخش در خط تحریری همانا متن نویسی است که مقصد نهایی از آموزش خط است و شامل کتابت متون شعر و نثر است

در متن نویسی علاوه بر رعایت قواعد سطر نویسی باید اصول کادر بندی و صفحه آرایی را نیز رعایت کرد
و میزان موفقیت در متن نویسی وابسته به رعایت آن اصول است.

 

کادر بندی و صفحه آرائی:

برا ینگارش متون و اشعار و نامه نگاری باید به اصول کادر بندی و صفحه آرایی توجه ویزه نمود و چند شاخصه مهم و اساسی را در نظر گرفت:

  • شکل کلی کادر

  • فاصله بین سطرها

  • فاصله سطرها با اطراف کادر

 

شکل کلی کادر:

کادر صفحه همانند ظرف یا قالبی است که شکل کلمات و سطور را در خود جای میدهد
و شکل کلی آنها را ترسیم میکند لذا چگونگی ابعاد کادر در زیبایی متن تاثیر گذار است،
بهترین و مرسوم ترین کادر برای متن نویسی مستطیل ایستاده است
بنابر این برای نوشتن هر متن کوتاه یا بلندی بهتر است قالب مستطیل ایستاده را ب عنوان کادر اصلی انتخاب کنیم
و متن را در ان جای دهیم در دو نمونه زیر یک متن واحد در دو کادر مختلف مربع و مستطیل تنظیم شده
که البته مشاهده میکنید در مستطیل مناسب تر است.

آموزش خط تحریری حرف متن نویسی | خط تحریری حرف متن نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف متن نویسی | حرف متن نویسی | آموزش حرف متن نویسی | فیلم آموزش حرف متن نویسی | آموزش حرف متن نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش متن نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

قواعد سطر نویسی با خودکار

فاصله بین سطرها :

رعایت فاصله بین سطرها یکی از عوامل

قواعد سطر نویسی با خودکار و زیبایی مجموعه خط است،
در خط درشت فاصله بین سطرها را با معیار نقطه تعیین نموده اند که عبارت است
از فاصله حداقل ۱۲ نقطه از همان قلم، اما در خط تحریری که نقطه هیچگاه نمیتواند معیار اندازه گیری قرار بگیرد
معیار اینست که اگر در سطر بالایی حرف (م) و در سطر پایین حرف (ک) باشد
باید حداقل فاصله بین سطرها به حدی باشد که (م و ک) به یکدیگر برخورد نکنند
زیرا دم میم و سرکش کاف پایین ترین نزول و بالاترین صعود را بین حروف دارند.

 

فاصله سطرها از کادر اطراف:

رعایت فاصله مناسب با حاشیه کاغذ و خط کادر یکی از عوامل قواعد سطر نویسی با خودکار و زیبایی صفحه است
بنابر این اگر کاغذ بدون کادر باشد باید ابتدا و انتهای سطر ها حداقل یک سانتی متر با لبه کاغذ فاصله داشته باشد
و اگر کاغذ خط کادر داشته باشد باید حداقل نیم سانتی متر فاصله با اطراف کادر را حتما رعایت کنیم

در متن زیر فاصله بین سطرها و فاصله سطر اول با خط کادر بالا و فصله آخرین سطر با کادر پائین و فاصله دوطرف سطرها با ادر طرفین دقت کنید.
فاصله یکنواخت و متعادل است و متن کاملا در وسط قرار دارد.

آموزش خط تحریری حرف متن نویسی | خط تحریری حرف متن نویسی | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف متن نویسی | حرف متن نویسی | آموزش حرف متن نویسی | فیلم آموزش حرف متن نویسی | آموزش حرف متن نویسی در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش متن نویسی | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در نوشتن متن از دو شیوه میتوان استفاده کرد

شیوه اول: در این شیوه شروع سطراول در هر پاراگراف نسبت به نقطه شروع سایر سطرها کمی عقب نشینی داشته
و به همین جهت از سایر سطرها کوتاهتر است، فایده اسن روش این است که به جهت فضای خالی موجود در اول سطر، سطرهای اول در هر پاراگراف زودتر به چشم می آیند،
و تفکیک بین پاراگراف ها زودتر به چشم می آید و تفکیک بین پارارگراف ها بهتر صورت میگیرد و بر زیبایی متن می افزاید.

شیوه دوم: در این شیوه شروع سطر اول در هر پاراگراف کاملا برابر با نقطه شروع سایر سطرها می باشد، بنابر این ابتدای همه سطرها بایکدیگیر برابر می باشند،
ویژگی این شیوه فقط در یکسان بودن ابتدای سطرها است و تفکیک بین پارارگراف ها فقط با نقطه پایانی مشخص میشود.

 

برای یادگیری کامل دوره ضخامت و ظرافت نویسی به پکیج زیر مراجعه کنید.

 

آموزش جامع ظرافت نویسی و ظخامت نویسی برای علاقه مندان به خوش خطی و خوش نویسی

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش ظخامت و ظرافت نویسی | ظخامت و ظرافت | فیلم اموزش ظخامت و ظرافت | آموزش ضخامت نویسی با خودکار| آموزش جامع ضخامت نویسی با خودکار| پکیج ویژه آموزش ضخامت نویسی با خودکار | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره ضخامت نویسی با خودکار|فیلم جامع آموزش ضخامت نویسی با خودکار| ضخامت نویسی | ضخامت نویسی با خودکار| آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

نمونه فیلم تدریس آموزش ضخامت و ظرافت نویسی در خوشنویسی متن نویسی با خودکار

 


 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید