آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ی – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف ی در آموزش خوشنویسی با قلم

 

حرف ی ، حرف سی‌ودوم یعنی حرف آخر در الفبای فارسی، حرف بیست‌وهشتم و آخر در الفبای عربی و دهمین حرف از حروف الفبای عبری (یُد י) است.

حرف (ی) مانند سایر حروف الفبای فارسی دارای دو شکل متصل و جدا می باشد.

آموزش خط نستعلیق حرف ی جدا:

آموزش خوشنویسی  نستعلیق  حرف ی در حالت جدا :

شکل اول: در این شکل که به صورت دایره ای نوشته میشود با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول: این حرکت مدور است و زائده کوچکی در ابتدای آن است

حرکت دوم: این حرکت یک حرکت موج دار از چپ به راست است

حرکت سوم: حرکت سوم یک حرکت بیضی شکل است

نکته: حرکت اول را اگر بر مدار خودش ادامه دهیم دایره معکوس میشود

 

نکته: حرف (ی) مایل نوشته میشود و انتهای آن متمایل به سمت راست است و از ابتدای آن پایین تر است.

 

شکل دوم آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف  ی :

شکل دوم را به (ی) معکوس نامگذاری کرده اند که با دو حرکت نوشته میشود

حرکت اول: این حرکت تقریبا شبه کلاه (آ) می باشد که مایل نوشته شده باشد

حرکت دوم: این حرکت شبیه زیر شکم ماهی می باشد

نکته: کشیده (ی) دارای انعطاف خاصی است و به سمت بالا شیب دارد

نکته: طول اندازه کشیده (ی) به اندازه (ب) کشیده است

کاربرد: این نمونه از (ی) معمولا در انتهای سطرها نوشته میشود

آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ی متصل در اول و وسط کلمه

این شکل از نوشتار (ی) به شکل دندانه نوشته میشود و دارای اشکال مختلفی است که در حرف (ب) کامل توضیح داده شده است

 آموزش خوشنویسی و خط حرف ی متصل در آخر کلمه:

این نمونه از حرف (ی) به دو شکل نوشته میشود

شکل اول: یک دایره کاملا همانند (ی) جداست

 

نکته: اتصال حروف به این شکل به سه شیوه انجام میشود

شیوه اول: اتصال حرف (ف و ق) در اول کلمه ( ک دالی) و تک دندانه ای اول کلمه به این شکل است

شیوه دوم: اتصال حروف (ل) و (ک الفی) به این شیوه است به این صورت که در انتهای (ل و ک ) بلافاصله (ی) نوشته میشود

شیوه سوم: اتصال سایر حروف به این شیوه است

نکته: این شیوه اتصال شبیه حرکت اول (ی) جدا می باشدشکل دوم: به شکل (ی) معکوس است و کاملا قواعد (ی) معکوس را دارد

دیدگاهتان را بنویسید