آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف الف – آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خط نستعلیق حرف الف در آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف الف جدا

این حرف به دو شکل نوشته میشود

۱  الف جدا
۲) الف متصل به آخر کلمات
۱) الف جدا  نسبت به خط عمودی کمی مایل است

اصول گردش حرکات :

بالای آن به سمت راست و پائین آن به سمت چپ مایل است.

اصول نسبت و قالب و ارتفاع آن :
ارتفاع آن سه نقطه ، مگر اینکه در  بالا و یا در زیر کلمه قرار گیرد که در آن صورت کوتاهتر نوشته میشود

این حرف با تمام قلم نوشته میشود   ولی ضخامت آن به یک سوم  تا نصف عرض زبانه قلم می باشد
به نحوه حرکت قلم و ضخامت آن توجه فرمائید

 

اصول قوت و ضعف در  آموزش خوشنویسی و خط حرف الف :

ابتدا و انتهای آن  تیز و تندو وسط الف آن

آموزش خوشنویسی و خط حرف آلف متصل در آخر کلمات :

 

الف هیچوقت به اول و یا وسط کلمه متصل نمی شود .این حرف به سه شکل مختلف به کلمات متصل میگردد

شکل اول :
به ارتفاع دو نقطه و مختص کلمه ( ها ) میباشد

شکل دوم  : همانند الف جدا بوده و منحصر به القی است که بعد از لام قرار گیرد

شکل سوم :
در بیشتر موارد از این شکل استفاده میشود.

توجه :
در این شکل بسته به کوچکی و بزرگی کلمات اندازه آن ، ارتفاع از سه  تا چهار نقطه متفاوت میباشد .

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید