آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری

خط | خط تحریری شکسته | تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | آموزش جامع خط تحریری شکسته | پکیج ویژه خط تحریری شکسته | فیلم آموزش خط تحریری شکسته | فیلم خط تحریری شکسته | آموزش خط تحریری شکسته | خط شکسته تحریری خودکار

آموزش خط تحریری شکسته نستعلیق

آموزش خط تحریریشکسته نستعلیق در ادامه مباحث آموزشی سایت نغمه دلگشا و در زمینه آموز خط تحریری ارائه شده است
و برای علاقمندان به خوش خط شو و خوش خطی ارائه می گردد
در این بیان سعی میکنیم به کلیات خط شکسته نستعلیق بپردازیم .

در جمله زیای استاد یداله کابلی خوانساری شکسته نویس بزرگ
معاصر ایران می توان عظمت خط شکسته نستعلیق را به خوبی دریافت کرد:

خط شکسته

((خط شکسته تجلی روح معنی در قامت کلام واوج هنر خوشنویسی است . خط شکسته خط عشق است .
و آن سان که طبیعت از عشق حیات می یابد ، این خط نیز از عشق جان می گیرد
))

در خط شکسته نستعلیق حرکت های موزون قلم ، رقص روحانی دوایر و  چرخش ها ، راز و نیاز نهفته در کنج هر قوس و پیچش ،
سرکش های بلند و نهایتاٌ نظام هماهنگ و ارام حروف و کلمات باان همه شگفتی در پیچ وتاب ،
که گویی که همه از یک روح جان گرفته اند ، انسان را از خود بی خود کرده و از هر تعقلی آزاد.
صفائی که در این خط مشاهده می گردد چیزی نیست جز استغراق آن در عالم معنا .
این است که خط شکسته قوه عقل و احساس هنرمند را می رباید و او را صاحب چشم دل می سازد
که بتواند به سرچشمه زیبائی ها  ی برده و در یک کلامم به دیدن جان نائل اید .

خط شکسته تحریر

به این دلیل می باشد که خط شکسته تحریر از گذشته بین خاص و عام مورد توجه قرار گرفته و خاص و عام به آن علاقمند بوده اند
و شاید بتوان گفت از هر خطی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
و هر کس در حد توانایی خویش سعی کرده در این هنر بسیار زیبا خلاقیت و نوآوری به وجود بیاورد و می توان گفت
تا این مرحله خط شکسته نستعلیق چیزی جز تغییرات گسترده در خط نستعلیق نبوده است.

اما با ظهور خوشنویس بزرگ مرتضی قلیچ خان شاملو (۱۱۱۵ هجری) می توان گفت خط شکسته و همچنین
خط تحریری شکسته سعادت و ماندگاری جاودانه گرفت و دارای قواعد و اصول خاص گردید
و حتی مانند خط نستعلیق دارای قواعد و اصول خاص گردید ولی می جای این نکته نیز مناسب می باشد
که برخی مواضع این خط زیبا را محمد حسین شفیع حسینی معروف به شفیعا می دانند.
این هنرمند بزرگ خط نستعلیق و خط نسخ را به زیبایی می نوشته است
حتی در کتابت خط نستعلیق به اسطوره زمانه خویش تبدیل شده است میرزا حسن کرمانی ،
شکسته نویسی معروف شاگرد همین خوشنویس بزرگ بوده است

این هنرمند شاگردان بسیاری را تعلیم داد، که مهمترین انها درویش عبدالمجید طالقانی است
و همه بر این موضوع که خط شکسته نستعلیق حاص تلاش و ذکاوت ایشان بوده اذعان دارند
و شاید بزرگترین شاگرد این استاد میرزا کوچک اصفهانی می باشد.

این شیوه نوشتن خط تا اواخر قرن ۱۳ مورد تایید و مقبول همه کاتبان بوده است.
ولی متاسفانه در حال حاضر تعداد شکسته نویسان کاهش یافته و کم کم زنجیره شکسته نویسی در حال پاشیدن از یکدیگر بود
که ناگهان خداوندگار هنر بر ما منت گذاشت و این قرن شاهد بر ظهور استاد بزرگوار یدالله کابلی خوانساری نمود.

ایشان تنها آغاز گر ترویج و تکامل خط شکسته در قرن حاضر بوده و حقیقتاً خون تازه ای را به پیکر سست شده این هنر والا هدیه نمودند .
سبک ایشان که نه به قلم مرحوم دوریش و نه به سید گلستانه می رود ،
صرفاً مخلوق ذوق و سلیقه ی خود بوده و نوآوری های بسیاری وجود دارد
که فقط در اثار ایشان مشاهده می گردد
و نشانی از انها در هنر آفرینی های های شکسته نویسان مشهور این مرز و بوم نیست .

این  شد که بار دیگر این خط مورد استقبال علاقه مندان قرار گرفت و امروزه جایگاه خود را یافته است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید