آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ی

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ی خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری  ی جدا و متصل در اول و وسط واخر کلمه

ی جدا

به دو شکل نوشته میشود.

۱) ی دایره ای

با سه حرکت نوشته میشود.
حرکت اول : یک حرکت مدور است و زایده کوچکی در ابتدای ان دارد.
حرکت دوم : یک حرکت موجی دارد از چپ به راست و مایل است.
حرکت سوم : یک حرکت بیضی شکل است.
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

۲) ی معکوس

با دو حرکت پیوسته نوشته میشود.
حرکت اول : تقریبا شبیه کلاه آ میباشد که مایل نوشته شده است.
حرکت دوم : ی شبیه زیر شکم ماهی است.کشید ی معکوس دارای انعطاف خاصی هست. و به سمت بالا شیب دارد.
طول کشیده ی به اندازه ب کشیده است.
کاربرد : معمولا در انتهای سطر است.
ی متصل در اول و وسط کلمه :
به شکل دندانه نوشته که در بخش  ب گفته شد.
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ی خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

ی متصل در آخر کلمه :

به ۴ شکل نوشته میشود.

۱) ی دایره ای

شرح قبلی داده شد.

۲) ی حالت کشده انعطاف زیبا

در زیر کرسی قرار میگیرید

۳) ی جدا کشیده

در انتها که مانند حالت قبلی با این تفاوت که جداست
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

۴) ی معکوس

شرح داده شد

نمونه ها در اتصالات غیر حقیقی به کار گرفته می شوند.

کنید اگر قبل از این حروف دندانه داشته باشیم اتصال نوع چهارم به شکل زیر نوشته می شود

در خط تحریری با خودکار با احتساب تنوع اتصالت از نمونه های زیر نمی توان بیشتر مشاهده کرد
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ی خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید