آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ک

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ک گ خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری  حرف ک گ

ک گ جدا
با سه حرکت نوشته میشود.
۱) شبیه الف است با این تفاوت که بلند تر و عمودی تر است.
۲) شبیه ب کوتاه است بااین تفاوت که کوتا هتر است.
۳) سرکش  ، شبیه الف معکوس هست و شیب اون حدود ۴۰ درجه هست

 

نکته : ک بلند هم هست با این تفاوت که حرکت اول  که  شبیه الف هست کوتا هتر هست. و حرکت دوم شبیه ب بلند تر هست

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ک گ خط شکسته تحریری

ک گ متصل در اول کلمه :

ک گ متصل در اول کلمه به ۸ شکل نوشته میشود.
۱) ک گ گرد
به شکل دایره کامل هست.
کاربرد : قبل از حروف الف ک گ بزرگ الفی ل
۲) ک گ جیمی
شبیه حرف ح نوشته میشود
با سه حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از حرف م به شرط آنکه بعد از م یکی از حروف الف ک گ بزرگ و الفی ل باشد.

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

۳)  ک گ دندانه
شبیه نوعی دندانه است.
کاربرد : قبل از کشیده ها

 

۴) ک گ الفی
شبیه الف است با اینتفاوت که عمودی تر است.
کاربرد : قبل از سایر حروف .

۵) ک گ دالی
شبیه حرف دال است.
کاربرد : همه موارد کاربرد شکل چهارم
اتصال به شکل بعدی طبق حرف بعدی متفاوت است.
۶) ک گ ویرگولی
با یک حرکت نوشته میشود
کاربرد: قبل از ل

۷) ک گ واوی
شبیه حالت واو با این تفاوت تو خالی باشد

 

۸) ک گ دالی
شبیه دال هست
کاربرد : در اکثر موارد به کار میرود

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ک گ خط شکسته تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

ک گ متصل در وسط کلمه

به شش حالت نوشته میشود
۱) ک گ گرد
به شکل یک دایره کامل است
کاربرد : قبل از حروف : الف ک گ بزرگ الفی ل.

 

۲) ک گ نیم گرد
تقریبا به شکل نیم دایره است.
کاربرد : قبل از حروف الف ک گ بزرگ الفی ل

۳) ک گ لامی
این شکل مشترک بین ک گ و ل است.
کاربرد : قبل از کشیده ها

۴) ک گ الفی
کاملا همانند الف متصل به اخر کلمه است.
کاربرد : قبل از سایر حروف
۵) ک گ دالی
شبیه حرف دال است.
کاربرد : قبل از سایر حروف همانند شکل چهارم .

 

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

۶) ک گ موشی
شبیه سر موش هست .
کاربرد : در اکثر موارد کاربرد دارد.

ک گ متصل در آخر کلمه

به سه شکل نوشته میشود.

۱)
شبیه ک جداست

۲) حالت شبیه ک جدا با این تفاوت که منحنی بیشتر است.

۳) شبیه ک جدا زمانی که اتصال دارد

۴) حالت شبیه سوم ب جدا ست

بعضی از از حروف الفباء می توانند با این حرف اتصال غیر حقیقی داشته باشند
ین حرف یک شکل کاملاً استثنائی دارد و آن هنگامی است که در کنار حرف (ه) قرار گیرد و کلمه (که) ساخته شود

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ک گ خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید