آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف و

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری  و جدا ،  واو آخر

واو جدا
دارای دو قسمت هست
۱) و با یک حرکت چرخشی نوشته میشود.
سرواو توپر و شبیه سر ف ق است.
۲) انتهای و شبیه را است.
واو به صورت شیب دار نوشته میشود.قسمت های زیر این حرف دارای  اشکال مختلف هست.
۱) حالت را مرغی
برای اتصال غیر حقیقی الف است.۲) حالت و او که انتهای ان شبیه ل هست
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید
۳) واو دالی
که انتهای شبیه دال است
به اتصالات این حرف با حروف الفباء دقت کنید

واو متصل در اخر کلمه

شبیه واو جداست
آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف و خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید