آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ع

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ع غ خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری  ع متصل در اول و وسط و آخر کلمه

ع جدا :

حرف (عین) هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای یک شکل است
از دو قسمت تشکیل شده است.
۱) سر ع مانند عدد ۶ است و با دو حرکت نوشته میشود.
سر عین تقریبا در فضای یک مربع است.
۲) قسمت دوم ع که دایره است کاملا شبیه دایره ح است.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ع غ خط شکسته تحریری

ع متصل در اول کلمه :

شکل اول :
ع چهارمی این شکل عدد چهار است.
با سه حرکت نوشته میشود. حرکت سوم بدون برداشتن از روی حرکت دوم دقیقا برگشت میکند.
کاربرد : قبل از الف د ذ ل ک گ بزرگی الفی ه آخر ف دندانه شاخص
شکل دوم :
ع شیشی شبیه عدد ۶ هست . این شکل شبیه قسمت اول ع جدا می باشد با همان خصوصیات .
کاربرد : قبل از سایر حروف.

ع متصل در وسط کلمه :

فقط یک شکل دارد. با دو حرکت نوشته میشود.
قسمت زیر نمونه ی دوم بر حسب حرف بعدی کمی تغییر پذیر است .
در صورتی می توان این حرف را کشیده نوشت که حرف بعد از آن حروفی چون (الف ، دال ، ر، سین ، قاف ، لام ، میم) باشد .
امکان اتصال غیر حقیقی حروفی چون (الف ، دال ، ر، واو ) با این حرف وجود دارد .
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

ع متصل در آخر کلمه :

این حرف در انتهای کلمه ، هنگام اتصال به حرف دیگر ، دارای دو شکل است
شکل اول :
سر ان شبیه ع وسط است و دایره اش شبیه دایره ع جداست.
شکل دوم :
همانند شکل قبلی با این تفاوت که جویده تر است.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ع غ خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید