آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ط

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ظ ط خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ط جدا و متصل در اول و وسط کلمه

ط جدا

با سه حرکت نوشته میشود.
۱) کاملا شبیه حرکت اول ص است.
۲) شبیه را خنجری است.
۳) کاملا همانند الف نوشته میشود.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ظ ط خط شکسته تحریری

ط متصل در اول و وسط کلمه :

ط اول و وسط کلمه مثل هم هست وبا سه حرکت نوشته میشوند.
حرکت اول  و سوم : کاملا همانند ط جدا باشد.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ظ ط خط شکسته تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید
حرکت دوم :
ط را به حرف بعد متصل میکند بلحاظ حرف بعدی دارای ۷ شکل می باشد.

ط متصل در آخر کلمه :

کاملا همانند ط جداست بگونه ای که اگر حروف قبل از آن جدا کنیم.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ظ ط خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید