آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف س

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف س خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری س ش دندانه دار جدا :

قسمت اول : س شبیه دندانه های شانه است .
نکته : دندانه دوم باز تر از دندانه اول نوشته میشود و به سمت پایی شیب دارد.قسمت دوم :
کاملا همانند دایره نون منصل به اخر کلمه است. باید اندازه دایره س متناسب با اندازه دندانه ان باشد و تقریبا عمق دایره یک و نیم برابر طول و اندازه ان است.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف س خط شکسته تحریری

س ش جدا در شکسته نستعلیق

معمولا در شکسته تحریر حرف (سین) بدون دندانه نوشته می شود چرا که نوشتن آن آسان تر است
این حرف ، هنگامی که جدا نوشته می شد ، دارای سه شکل متفاوت است .

 

این حرف می تواند در وسط کلمه ، هم دندانه دار و هم بدون دندانه نوشته شود .

باید دقت داشت که در شکسته تحریر ، حتی الامکان باید سعی نمود از نمونه های جویده ی حروف استفاده کرد که زمان کوتاه و ترکیب جمله زیبا شود .
این حرف در انتهای کلمه به هنگام اتصال به حروف دیگر دقیقاً مثل نمونه ی جدا نوشته می شود . به نمونه های زیر توجه کنید :
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

س ش دندانه دار متصل در اول و وسط کلمه :

دندانه اول و دوم :
دندانه اول و دوم و وسط کلمه به دو شکل نوشته میشود.
شکل اول : دندانه شانه ای
همانند دندانه های شانه است ، و شبیه دندانه های س ش جدا .
کاربرد : اگر دندانه سوم ش شانه ای سو یا موجی سد یا منحنی باشد ، دندانه اول و دوم شانه ای خواهد بود.
شکل دوم :
دندانه موجی
کاربرد : قبل از دندانه شاخص و کشیده ها و قبل از ر ز ژ به شرط اینکه س ش در اول کلمه باشد.
دندانه سوم :
دندانه سوم در اول و وسط کلمه به شش شکل نوشته میشود.
شکل اول :
دندانه محدب ف برامده محدب نوشته میشود.
کاربرد قبل از ر ز ژ شمشیری
شکل دوم :
دندانه موجی بلند ، شبیه موج بلند است.
کاربرد : قبل از س کشیده
شکل سوم :
دندانه شانه ای ، شبیه دندانه شانه است.
کاربرد : قبل از حروف : ص ض ط ظ ع غ ف ق ن واو ک گ الی نیم گرد ، دندانه موجی ، دندانه منحنی  ، دندانه محدب
شکل چهارم :
دندانه موجی شبیه موج دریاست
کاربرد : قبل از الف ب ت پ د ذ ک گ بزرگ و الفی ف ل دندانه شاخص ه اخر ی معکوس
شکل پنجم :
دندانه منحنی شبیه نوک پرنده است .
کاربرد : قبل از ج چ خ ح م ه وسط ی دایره ای
شکل ششم :
دندانه شاخص
کاربرد : قبل از س ش دندانه دار
س ش متصل در اخر کلمه
س دندانه در اخر کلمه کاملا همانند س ش جدا هست با توضیحاتی قبلی هست.
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

س  کشیده جدا :

دارای دو قسمت می باشد.
قسمت اول : س ش  کشیده یا مد کشیده س ش چند ویژگی دارد.
۱) کشیده مجموعه به سمت پایین شیب دارد نوشته میشود.
۲) کشیده دارای سه مرحله شروع و نزول و صعود و ملایم است.
۳) نقطه شروع ان قدری به سمت راست افتادگی دارد حدود دوم سوم آن نزول ویک سوم صعود ملایم است.
قسمت دوم :
دایره س ش کاملا دایره شبیه دایره ن متصل به اخر کلمه است.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف س خط شکسته تحریری

س ش متصل در اول کلمه :

س ش متصل به اول کلمه کاملا شبیه کشیده س ش جداست با همان قسمت اول است است

س ش کشیده متصل در وسط کلمه :

کشیده س ش در وسط کلمه شبیه شکیده اولب کلمه است با این تفاوت که انحنا و خمیدگی ابتدای آنرا ندارد

س ش کشیده متصل در اخر کلمه :

س ش در آخر کلمه شبیه  س ش جداست با این تفاوت که انحنا و خمید گی  ابتدای س ش جدا را ندارد.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف س خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید