آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ر

آموزش حرف دخط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری  رز جدا و متصل در آخر کلمه

۱) ر ز ژ جدا

این حرف ، هنگامیکه جدا نوشته می شود دارای دو شکل  متفاوت است .
یکی از آن دو کوتاه و دیگری بلند است توجه کنید :
را مرغی :
با دو حرکت نوشته میشود.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ر خط شکسته تحریری

ر خنجری

این شکل شبیه حرکت دوم در شکل اول است.
کاربرد : بعد از د ذ در یک کلمه ، هر گاه زیر کلمه یا بالای کلمه ای قرار گیرد بخصوص در اخر سطر هاکاربرد هر یک از این دو شکل باید متناسب با حرف قبلی و یا بعدی باشد .
در حقیقت هماهنگی بین آنها و ترکیب اصلی جمله اهمیت دارد .توجه کنیدر در این چند نمونه ، حرف (ر) با قسمت زیر حرف (دال) از نقطه نظر شکل هماهنگی دارند .
می توانید از این دو شکل در اول ، وسط و آخر جمله ، به شرط رعایت حفظ ترکیب صحیح ،
استفاده نمایید و لذا حروف الفبا تغییری در شکل آنها ایجاد نمی کند .
این حرف به صورت اتصال  غیر حقیقی در اول کلمه دارای سه شکل متفاوت است . توجه کنید
دقت داشته باشید که در خط تحریر اتصال این سه شکل به تعداد بسیاری از حروف الفبا امکان پذیر است
اما به جهت جلوگیری از اشتباه در خواندن بایستی  از اینگونه اتصالات غیر حقیقی خود داری نمود .
لذا این حرف به راحتی میتواند به حروفی چون (ا.ح.د.ک.ه.ی) متصل شود .
این حرف در وسط کلمه  هنگام اتصال  حقیقی و غیر حقیقی ، دارای اشکال متفاوتی است . به نمونه ها دقت کنید :
دقت شود که نمونه های ۴ و ۵  و ۶ بدون تغییری در شکل آنها ، در آخر کلمه کاربرد دارند .
بنابراین ، همانطور که ملاحظه کرده اید ، حرف (ر) در اول ، وسط و آخر کلمه ، هنگام اتصال حقیقی و غیر حقیقی دارای اشکال متفاوتی است که در زیر مشاهده می کند :

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ر خط شکسته تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

ر ز ژ متصل در اخر کلمه :

۱) را خنجری

شبیه را خنجری جداست .
کاربرد : در انتهای کشیده ها به کار میرود.
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

۲)  را مرغی

کاملا شبیه را مرغی جداست.
کاربرد : بعد از حروف : ح خ چ شاخی ، ف ق اول کلمه ، ک گ ل ب پ ت ن ی در اول کبمه که به صورت داندانه نوشته میشوند.

۳) را شمشیری

شباهت به شمشیر دارد و با ارسال قلم همراه است.
کاربرد : بعد از حروف : س ش ح خ ج چ موشی و وسط کلمه ، ص ض ط ظ ع ف ق م ه ب پ ت و ن و ی در وسط کلمه
آموزش حرف دخط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید