آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ح

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ح خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف ح

حرف (ح)در حالت جدا دارای یک شکل است
ح جدا از سه قسمت تشکیل شده .
حرکت اول مورب و حرکت دوم روی خط افقی با کمی دور حرکت می کند .
حرکت سوم : دایره ای است که به دایره معکوس معروف چون دایره از سمت چپ به راست نوشته میشود.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ح خط شکسته تحریری

ح متصل در اول کلمه

۱) ح ابرویی

شبیه ابرو هست . کاملا شبیه حرکت ح جدا با این تفاوت که با سه حرکت نوشته میشود.
کاربرد : قبل از حروف : ح خ چ ج م ه ی بزرگ و معکوس

۲) ح شاخی

شبیه شاخ گاو است .
با سه حرکت نوشته میشود
حرکت سوم طبق شکل تناسب خود را دارد .
کاربرد : قبل از حروف : ب ت پ ث، ر ز مرغی ، س ش ، ط ظ ، ع غ ، ف ق ، ک گ الی نیم گرد ، ن ، و ، ه هفتی ، ه آخر داندانه ها بجز داندانه شاخص ، کشیده ها

۳) ح لاک پشتی

شبیه لاک پشت هست .
کاربرد : قبل از حروف : الف ، د ذ ، ه آخر ، ل ، ک گ بزرگ الفی ف داندانه شاخص
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

۴) ح موشی

شبیه سر موش است .
کاربرد : قبل از ر ز شمشیری
اگر قبل از این حرف حروفی چون (الف ، دال ، واو ) قرار گیرند ، و اتصال غیر حقیقی داشته باشیم بایستی از شکل سوم این حرف استفاده نمود .
نمونه دیگری از اتصال غیر حقیقی بین حرف (ح) و (واو) وجود دارد که کاربرد ان بیشتر است .

حرف (ح) در وسط کلمه

۱) ح مسطح
به شکل خط تیره هست .
نکته : این شکل در اتصال به کشیده قدری شیب دار و بلند تر نوشته میشود .
نکته : اتصال این شکل طبق حروف بعدی خود متفاوت هست .
کاربرد : قبل از حرف : الف ، ب ت ث پ ، د ذ ، س ش ، ص ض،  ط  ظ ، ع غ ، ف ق  ، ک گ  ، ل  ،ن واو ، ه آخر، ه هفتی، داندانه ها ،کشیده ها
در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید
۲) ح محدبی
این شکل به سمت بالا به صورت محدب و برامده شیب دارد.
کاربرد : قبل از ر ز ژ  شمشیری ، ح خ ج چ ، م  ، ه  ، ی بزرگ و معکوس
حرف ح  انتهای کلمه
هنگام اتصال حقیقی و غیر حقیقی ، حداکثر دارای سه شکل متفاوت است .
توجه داشته باشید که قوس این حرف در همه جا یکسان بوده و تغییری نمیکند .

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ح خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف ح خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید