آموزش خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف الف

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف الف خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری حرف الف

معمولاً حرف (الف) ، هنگامیکه جدا نوشته می شود ، رو ی خط کرسی قرا می گیرد و تنها دارای یک شکل است .
اندازه ان اصولاً چهار نقطه است اما اندازه آن بر حسب ترکیب جمله می تواند تغییر نماید  .
دقت شود که قسمت پایین این حرف کمی به سمت چپ متمایل می شود و نهایتاً بر رو ی خط کرسی قرار می گیرد .
قسمت پائین آن بر حسب نوع حرف بعدی تغییر پذیر است .

کلاه آ

کلاه ها شبیه منحنی هست با این تفاوت که انتهای آن شکسته هست.

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف الف خط شکسته تحریری

آ خر کلمه

آ آخر کلمه همانند الف جدا با این تفاوت که انتهای الف جدا را ندارد و و به سمت راست مایل هست.از این رو هنگام اتصال غیر حقیقی به حرف بعدی ، گاهی بالاتر از خط کرسی قرا می گیرد .

گاهی می توان حرف (الف) را به حرف (لام ) اینگونه متصل کرد :

این حرف هنگام اتصال حقیقی به حروف دیگر که ممکن است در وسط کلمه یا انتهای آن باشد دارای یک شکل مشخص است .
اما این شکل که کوتاه و دور دار است ، هنگام اتصال  غیر حقیقی به حروف دیگر کمی تغییر می کند .
لذا می توان گفت که حرف (الف) در این حالت دارای دو شکل کوتاه و بلند است .
و تنها به دو حرف (دال و لام) متصل می گردد .

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف الف خط شکسته تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

گاهی قسمت بالای حرف (الف) در حالت مجزا و یا اتصال اینگونه است :

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف الف خط شکسته تحریری

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته|خط شکسته|شکسته |آموزش حرف الف خط شکسته تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط شکسته تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط شکسته تحریری|آموزش خط شکسته |خط شکسته تحریری|دوره جامع خط شکسته تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید