آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری دندانه ها – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف دندانه | خط تحریری حرف دندانه | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف دندانه | حرف دندانه | آموزش حرف دندانه | فیلم آموزش حرف دندانه | آموزش حرف دندانه در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش دندانه | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری دندانه ها در خوشنویسی با خودکار

مفهوم آموزش خط تحریری با خودکار دندانه ها

حروف دندانه دار عبارت اند از : ب پ ت ث ن ی س ش ص ض

اگر در یک کلمه چند دندانه در پی هم بیایید باید بگونه ای تحریر شوند که علاوه بر زیبایی ، خوانا نیز باشد.

مثلا کلمات ببینند و نشستیم

در این کلمات بایستی داندانه ها را طوری ردیف قرار دهیم که در دی خواننده خوانا و واضح باشد.

برای رفع این مشکل از دندانه شاخص در فاصله های معین استفاده میکنیم.

 

قوانین استفاده از دندانه های متوالی در خط تحریری با خودکار

 

۱- آموزش خوشنویسی با خودکار دو دندانه در اول کلمه  :

قبل از حروف ب پ ت ث و ن بزرگ و دندانه دوم باید حتما به صورت شاخص نوشته شود.

 

۲- آموزش خوشنویسی با خودکار دو دندانه در وسط کلمه :

قبل از س ش ن بزرگ دندانه دوم شاخص می شود.

قبل از پ ب ت ث دندانه اول یا دوم شاخص می شود.

در سایر موارد دندانه اول شاخص میشود.

 

آموزش خط تحریری حرف م| خط تحریری حرف م | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف م | حرف م | آموزش حرف م | فیلم آموزش حرف م | آموزش حرآموزش خط تحریری حرف دندانه | خط تحریری حرف دندانه | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف دندانه | حرف دندانه | آموزش حرف دندانه | فیلم آموزش حرف دندانه | آموزش حرف دندانه در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش دندانه | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریریفیلم جامع خط تحریری

←در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

۳- آموزش جامع خط تحریری  سه دندانه در اول کلمه :

قبل از س ش ن بزرگ دندانه سوم شاخص می شود.

قبل از ب پ ت بزرگ دندانه دوم یا سوم شاخص می شود.

در سایر موارد دندانه دوم شاخص میشود.

آموزش خط تحریری حرف دندانه | خط تحریری حرف دندانه | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف دندانه | حرف دندانه | آموزش حرف دندانه | فیلم آموزش حرف دندانه | آموزش حرف دندانه در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش دندانه | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش جامع خط تحریری سه دندانه در وسط کلمه :

قبل از س ن بزگ دندانه اول و سوم شاخص می شود.

قبل از ب پ ت ث یا دندانه دوم و یا دندانه اول با هم شاخص میشود.

در سای موارد دندانه دوم شاخص میشود.

آموزش خط تحریری حرف دندانه | خط تحریری حرف دندانه | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف دندانه | حرف دندانه | آموزش حرف دندانه | فیلم آموزش حرف دندانه | آموزش حرف دندانه در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش دندانه | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

خط | آموزش خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | آموزش خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری| آموزش خط تحریری خودکاری| خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی

 

نمونه فیلم آموزش جامع خط تحریری با خودکار دندانه ها


 

 

 

 

 

 

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید