آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ی در خط تحریری

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری |آموزش حرف ی در خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ی

حرف (ی) مانند سایر حروف الفبای فارسی دارای دو شکل متصل و جدا می باشد

حالت حرف ی  جدا:

حرف (ی) در حالت جدا به دو شکل نوشته میشود

شکل اول: در این شکل که به صورت دایره ای نوشته میشود با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول: این حرکت مدور است و زائده کوچکی در ابتدای آن است

حرکت دوم: این حرکت یک حرکت موج دار از چپ به راست است

حرکت سوم: حرکت سوم یک حرکت بیضی شکل است

نکته: حرکت اول را اگر بر مدار خودش ادامه دهیم دایره معکوس میشود

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ی در خط تحریری

نکته: حرف (ی) مایل نوشته میشود و انتهای آن متمایل به سمت راست است و از ابتدای آن پایین تر است

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

شکل دوم :

شکل دوم را به (ی) معکوس نامگذاری کرده اند که با دو حرکت نوشته میشود

حرکت اول: این حرکت تقریبا شبه کلاه (آ) می باشد که مایل نوشته شده باشد

حرکت دوم: این حرکت شبیه زیر شکم ماهی می باشد

نکته: کشیده (ی) دارای انعطاف خاصی است و به سمت بالا شیب دارد

نکته: طول اندازه کشیده (ی) به اندازه (ب) کشیده است

کاربرد: این نمونه از (ی) معمولا در انتهای سطرها نوشته میشود

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ی در خط تحریری

 

آموزش خط تحریری نوشتن (ی) متصل در اول و وسط کلمه

این شکل از نوشتار (ی) به شکل دندانه نوشته میشود و دارای اشکال مختلفی است که در حرف (ب) کامل توضیح داده شده است ( جهت مشاهده آموزش حرف (ب) به درس آموزش خط تحریری آموزش نوشتن حرف (ب) مراجعه کنید )

آموزش خط تحریری نوشتن (ی) متصل در آخر کلمه:

این نمونه از حرف (ی) به دو شکل نوشته میشود

شکل اول: یک دایره کاملا همانند (ی) جداست

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ی در خط تحریری

نکته: اتصال حروف به این شکل به سه شیوه انجام میشود

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

شیوه اول: اتصال حرف (ف و ق) در اول کلمه ( ک دالی) و تک دندانه ای اول کلمه به این شکل است

شیوه دوم: اتصال حروف (ل) و (ک الفی) به این شیوه است به این صورت که در انتهای (ل و ک ) بلافاصله (ی) نوشته میشود

شیوه سوم: اتصال سایر حروف به این شیوه است

نکته: این شیوه اتصال شبیه حرکت اول (ی) جدا می باشدشکل دوم: به شکل (ی) معکوس است و کاملا قواعد (ی) معکوس را دارد

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ن در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید