آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ک

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری|آموزش حرف ک گ در خط تحریری

آموزش خط تحریری  حرف (ک):

در حروف فارسی و در خوشنویسی حروف (ک و گ) دقیقا شبیه یکدیگر نوشته میشوند
و فقط در یک سرکش تفاوت دارند، این حروف به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشوند

شکل کوتاه حرف (ک):

شکل کوتاه این حرف با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول: شبیه الف است با این تفاوت که بلندتر و عمودی تر است

حرکت دوم: شبیه (ب) کوتاه است با این تفاوت که کوتاهتر است

حرکت سوم: سرکش (ک) شبیه الف معکوس است و شیب آن حدود ۴۰ درجه است

نکته: سرکش (ک) هم میتواند متصل باشد و هم جدا

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ک گ در خط تحریری

آموزش نوشتن (ک) در حالت بلند:

حرف (ک) در حالت بلند با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول: شبیه (الف) است اما عمودی نوشته میشود

حرکت دوم: کاملا شبیه (ب) بلند است

حرکت سوم: کاملا شبیه سرکش (ک) کوتاه است

نکته: طول (ک) در حالت بلند تقریبا سه برابر (ک) در حالت کوتاه است

آموزش (ک) متصل در اول کلمه:

این حرف دارای ۵ شکل مختلف می باشد

شکل اول:

در این شکل (ک) به صورت گرد و یک دایره کامل است و با سه حرکت نوشته میشود

شکل دوم:

شکل دوم به (ک) جیمی مشهور است چون شبیه (ج) نوشته میشود

این حرف با سه حرکت نوشته میشود

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ک گ در خط تحریری

 

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

شکل سوم:

(ک) دندانه ای که شبیه نوعی دندانه است

کاربرد: قبل از (س) کشیده

شکل چهارم:

به (ک الفی) مشهور است چون شبیه (الف) است با این تفاوت که عمودی تر است

شکل پنجم:

به (ک دالی) مشهور است چون شبیه حرف (د) می باشد

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریر نوشتن (ک) متصل در وسط کلمه:

این شکل از (ک) دارای ۵ شکل مختلف است

شکل اول:

(ک )در حالت گرد که به شکل یک دایره است و با سه حرکت نوشته میشود

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

شکل دوم:

به (ک نیم گرد) مشهور است چون شبیه نیم دایره است و با سه حرکت نوشته میشود

شکل سوم:

به (ک لامی) مشهور است و مشترک بین (ک) و (ل) است

شکل چهارم:

به (ک الفی) مشهور است و کاملا شبیه الف متصل به آخر کلمه است

شکل پنجم:

به (ک دالی) مشهور است و شبیه حرف (د) است

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ک گ در خط تحریری

آموزش خط تحریری نوشتن (ک) متصل در آخر کلمه:

این حرف با ۴ حرکت نوشته میشود

حرکت اول: کاملا شبیه (الف) متصل به آخر کلمه است

حرکت دوم:برگشت (الف) به سمت پایین است که مقدمه حرکت سوم است

حرکت سوم:کاملا شبیه (ب) به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشود

حرکت چهارم: سرکش می باشد که همانند سرکش در حرکات قبل نوشته میشود

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

 

 

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید