آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ک – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ک| خط تحریری حرف ک | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک | حرف ک | آموزش حرف ک | فیلم آموزش حرف ک | آموزش حرف ک در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ک | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ک در خوشنویسی با خودکار

ک حرف بیست‌وپنجم در الفبای فارسی، (به شکل ک) حرف بیست‌ودوم در الفبای عربی و یازدهمین حرف از حروف الفبای عبری (کاف כ) است.
نام این حرف «کاف» است.

در حروف فارسی و در خوشنویسی حروف (ک و گ) دقیقا شبیه یکدیگر نوشته میشوند
و فقط در یک سرکش تفاوت دارند، این حروف به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشوند

آموزش خط تحریری حرف ک شکل کوتاه :

شکل کوتاه این حرف با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول: شبیه الف است با این تفاوت که بلندتر و عمودی تر است

حرکت دوم: شبیه (ب) کوتاه است با این تفاوت که کوتاهتر است

حرکت سوم: سرکش (ک) شبیه الف معکوس است و شیب آن حدود ۴۰ درجه است

نکته: سرکش (ک) هم میتواند متصل باشد و هم جدا

آموزش خط تحریری حرف ک| خط تحریری حرف ک | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک | حرف ک | آموزش حرف ک | فیلم آموزش حرف ک | آموزش حرف ک در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ک | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک در حالت بلند:

حرف (ک) در حالت بلند با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول: شبیه (الف) است اما عمودی نوشته میشود

حرکت دوم: کاملا شبیه (ب) بلند است

حرکت سوم: کاملا شبیه سرکش (ک) کوتاه است

نکته: طول (ک) در حالت بلند تقریبا سه برابر (ک) در حالت کوتاه است

آموزش (ک) متصل در اول کلمه:

این حرف دارای ۵ شکل مختلف می باشد

شکل اول:

در این شکل (ک) به صورت گرد و یک دایره کامل است و با سه حرکت نوشته میشود

شکل دوم:

شکل دوم به (ک) جیمی مشهور است چون شبیه (ج) نوشته میشود

این حرف با سه حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری حرف ک| خط تحریری حرف ک | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک | حرف ک | آموزش حرف ک | فیلم آموزش حرف ک | آموزش حرف ک در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ک | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

شکل سوم:

(ک) دندانه ای که شبیه نوعی دندانه است

کاربرد: قبل از (س) کشیده

شکل چهارم:

به (ک الفی) مشهور است چون شبیه (الف) است با این تفاوت که عمودی تر است

شکل پنجم:

به (ک دالی) مشهور است چون شبیه حرف (د) می باشد.

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک  متصل در وسط کلمه

 

این شکل از (ک) دارای ۵ شکل مختلف است

شکل اول:

(ک )در حالت گرد که به شکل یک دایره است و با سه حرکت نوشته میشود

شکل دوم:

به (ک نیم گرد) مشهور است چون شبیه نیم دایره است و با سه حرکت نوشته میشود

شکل سوم:

به (ک لامی) مشهور است و مشترک بین (ک) و (ل) است

شکل چهارم:

به (ک الفی) مشهور است و کاملا شبیه الف متصل به آخر کلمه است

شکل پنجم:

به (ک دالی) مشهور است و شبیه حرف (د) است

 

آموزش خط تحریری حرف ک| خط تحریری حرف ک | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک | حرف ک | آموزش حرف ک | فیلم آموزش حرف ک | آموزش حرف ک در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ک | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

آموزش جامع خط تحریری حرف ک متصل در آخر کلمه

 

این حرف با ۴ حرکت نوشته میشود

حرکت اول: کاملا شبیه (الف) متصل به آخر کلمه است

حرکت دوم:برگشت (الف) به سمت پایین است که مقدمه حرکت سوم است

حرکت سوم:کاملا شبیه (ب) به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشود

حرکت چهارم: سرکش می باشد که همانند سرکش در حرکات قبل نوشته میشود

آموزش خط تحریری حرف ک| خط تحریری حرف ک | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ک | حرف ک | آموزش حرف ک | فیلم آموزش حرف ک | آموزش حرف ک در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ک | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

 

دوره جامع و کامل آموزش  جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان به خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریرینمونه فیلم تدریس شده اموزش خوش خطی با خودکار حرف ک


 

 

 

 

 

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید