آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف و – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف و | خط تحریری حرف و | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف و | حرف و | آموزش حرف و | فیلم آموزش حرف و | آموزش حرف و در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش و | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف و  در آموزش خوشنویسی با خودکار

حرف و حرف سی‌ام در الفبای فارسی، حرف بیست‌وششم در الفبای عربی و ششمین حرف از حروف الفبای عبری (ו) است. نام این حرف «واو» است. این حرف از حروف ربط نیز می‌باشد.

 

انواع کاربرد آموزش حرف و

در خط و زبان فارسی حرف «و» نمایندهٔ چند واج به شمار می‌رود:

  1. در آخر کلماتی مانند ناو،گاو،سرو

  2. در آخر کلماتی که به ـُ ختم می‌شوند مانند: دو، تو، نو، ایزو (این کلمه به ـُ استثنا معروف است)

  3. حرف واو مانند: وضو، واکس، گاو، باور، سوار

  4. نمایندهٔ واج «ـُ و» مانند: نور، دور، صورت، پرستو

  5. نوعی دیگر از حرف واو وجود دارد که نشان دهندهٔ واج «اَوْ» می‌باشد. این واج که در کلمات عربی وجود دارد امروزه در ایران به صورت ـُ کشیده خوانده می‌شود.

  6. مثل:«توحید، اولیاء، فردوس، قول، کوکب، موج» که در عربی به صورت «تَوْحید، اَوْلیاء، فردَوْس، قَوْل، کَوْکب، مَوْج» گفته می‌شود.

  7. واو معدوله مانند: خواب، خواجه، خود، خوالیگر (آشپز)

  8. واو تفریق: برای تشخیص و تفریق تلفظ در نوشته‌ها می‌آید؛ مثل «عمرو» که «عَمر» خوانده می‌شود (و افزودن واو به انتهایش کمک می‌کند که با «عُمَر» اشتباه نشود).

این حرف نیز مانند اکثر حروف فارسی به دو صورت جدا و متصل به آخر کلمه نوشته میشود.

اموزش حط تحریری حرف و در حالت جدا:

این حرف در حالت جدا دارای ۲ حرف می باشد

قسمت اول آموزش حرف و : در این قسمت (و) با یک حرکت چرخشی نوشته میشود

قسمت دوم آموزش حرف و : این قسمت شبیه حرف (ر) می باشد

 

آموزش خط تحریری حرف و | خط تحریری حرف و | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف و | حرف و | آموزش حرف و | فیلم آموزش حرف و | آموزش حرف و در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش و | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

نکته: حرف (و) به صورت شیب دار نوشته میشود، و اگر واژگون شود شبیه ویرگول میشود

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف و  متصل در آخر کلمه :

حرف و  فقط به آخر کلمه متصل میشود و کاملا شبیه به و  جدا نوشته میشود.

نکته: اتصال همه حروف به و  ب یک شیوه از پهلو انجام میشود.

نکته: واو متصل یک شکل دیگری در خط نستعلیق دارد که فقط در جاهایی که
بعد از و  حرف ه  قرار میگیرد که بیشتر شبیه حرف ق  است.

 

آموزش خط تحریری حرف و | خط تحریری حرف و | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف و | حرف و | آموزش حرف و | فیلم آموزش حرف و | آموزش حرف و در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش و | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 آموزش جامع  خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزش تدریس خط تحریری حرف و


 

خوش خطی و زیبا نویسی حق شما ست و شما به راحتی با تهیه این پکیج و با فراگیری اصولی بعد از چندماه خط خوش خواهید داشت.

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید