آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ه – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ه| خط تحریری حرف ه | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ه | حرف ه | آموزش حرف ه | فیلم آموزش حرف ه | آموزش حرف ه در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ه | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ه در آموزش خوشنویسی با خودکار

حرف ه ، حرف سی‌ویکم در الفبای فارسی، حرف بیست‌وششم در الفبای عربی و پنجمین حرف از حروف الفبای عبری (ה) است. نام این حرف «هـِ» یا اصطلاحاً «هـِ یِ دوچشم» است.

آموزش خط تحریری حرف ه :

نیز مانند سایر حروف به ۲ صورت جدا و پیوسته نوشته میشود، که در حالت جدا دارای دو حرکت می باشد

حرکت اول: شبیه حرکت اول (د) است با خمیدگی بیشتر

حرکت دوم: شبیه کلمه (بد) می باشد

نکته: حرف (ه) تقریبا شبیه عدد (۵) می باشد

 

آموزش خط تحریری حرف ه| خط تحریری حرف ه | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ه | حرف ه | آموزش حرف ه | فیلم آموزش حرف ه | آموزش حرف ه در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ه | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ه  متصل در اول کلمه:

حرف (ه) در اول کلمه به سه شکل مختلف نوشته میشود

شکل اول: (ه) ویرگولی می باشد این شکل با دو حرکت مجزا نوشته میشود

کاربرد: قبل از همه حروف به استثنا (الف) و (د) و (ک بزرگ ) و (ل) می باشد

شکل دوم: به (ه) میمی مشهور است، چون کاملا شبیه میم نوشته میشود و بدون ویرگول میم خوانده میشود

این شکل با یک حرکت چرخشی قلم نوشته میشود

کاربرد خوشنویسی با خودکار حرف ه :

قبل از حروف (الف) و (د) و (ک بزرگ ) و (ل) و دندانه شاخص

نکته: این شکل قبل از (الف) به حالت ویرگول نوشته شده و شکل خاص منحصر به فردی دارد

شکل سوم :

به (ه) دوچشم یا گربه ای مشهور می باشد، و با سه حرکت پیوسته نوشته میشود

کاربرد: این شکل از نوشتار قبل از همه حروف و همه جا نوشته میشود

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود

نکته: این شکل بدون برداشتن قلم و به صورت پیوسته نوشته میشود
و در وسط کلمه نیز دقیقا به همین شکل نوشته میشود

 

آموزش خط تحریری حرف ه| خط تحریری حرف ه | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ه | حرف ه | آموزش حرف ه | فیلم آموزش حرف ه | آموزش حرف ه در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ه | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری با خودکار حرف ه متصل در وسط کلمه:

این شکل از نوشتار (ه) به سه شکل مختلف می باشد

شکل اول : این شکل از حرف (ه) به نام هفتی مشهور است چون شبیه عدد ۷ می باشد و با دو حرکت نوشته میشود

کاربرد: این نمونه از حرف قبل از همه حروف به کاربرده میشود

شکل دوم: به (ه) دوچشم دو صادین معروف است چون در بر گیرنده دو (ص) می باشد

این نوع از نوشتار با ۴ حرکت نوشته میشود و کاربرد آن قبل از همه حروف الفبا می باشد

نکته: برای اجرای حرکت سوم و چهارم بهتر است قلم از صفحه برداشته شود و سپس حرکت اجرا شود

 

آموزش خط تحریری حرف ه| خط تحریری حرف ه | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ه | حرف ه | آموزش حرف ه | فیلم آموزش حرف ه | آموزش حرف ه در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ه | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

شکل سوم: به (ه) دوچشم یا چشم گربه ای مشهور است و با سه حرکت پیوسته نوشته میشود و کاربرد آن قبل از همه حروف است

آموزش خط تحریری با خودکار حرف ه متصل در آخر کلمه :

این شکل از نوشتار به دو فرم می باشد

شکل اول : به نام (ه) پرتابی معروف است و معمولا با پرتاب قلم همراه است

کاربرد: در انتهای کشیده ها و همچنین کلمه جلاله الله به کار میرود

شکل دوم: به شکل آخر (ه) موجی معروف است که شبیه موج آب است

نکته: حالت این شکل شبیه کلاه (آ) می باشد البته از نظر اندازه نصف کلاه (آ) می باشد

 

 آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزش تدریس خط تحریری حرف و


 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید