آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ن

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری|آموزش حرف ن در خط تحریری

آموزش حرف (ن) در حالت جدا:

حرف (ن) در حالت جدا با دو حرکت پیوسته نوشته میشود.

حرکت اول:

شبیه (الف) کوتاه است

حرکت دوم:

دایره (ن) دارای چند ویژگی می باشد

  • گودترین قسمت دایره در نیمه چپ آن قرار دارد که توپ فرضی در آنجا متوقف میشود
  • انتهای (ن) مقداری از ابتدای آن پایین تر است
  • نقطه (ن) کاملا در وسط دایره و تقریبا برابر با انتهای (ن) و داخل آن قرار دارد و داخل آن قرار میگیرد
  • انتهای (ن) به سمت راست مایل است به گونه ای که اگر ادامه یابد به برابر نقطه شروع رسیده و شبیه یک قطره آب میشود

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ن در خط تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریری نوشتن (ن) متصل در اول و وسط کلمه:

این شکل از حرف (ن) به شکل دندانه است که در حرف (ب) گفته شد و دارای اشکال مختلفی است

آموزش خط تحریری نوشتن (ن) متصل در آخر کلمه:

این شکل از حرف (ن) با دو حرکت پیوسته نوشته میشود

حرکت اول: یک حرکت عمودی با کمی انحنا

حرکت دوم: کاملا شبیه دایره (ن) جداست

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف ن در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید