آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ن – آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خط تحریری حرف ن | خط تحریری حرف ن | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ن | حرف ن | آموزش حرف ن | فیلم آموزش حرف ن | آموزش حرف ن در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ن | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف ن در آموزش خوشنویسی با خودکار

حرف ن  حرف بیست‌ونهم در الفبای فارسی، حرف بیست‌وپنجم در الفبای عربی، چهاردهمین حرف از حروف الفبای عبری («נ») است. نام این حرف «نون» است.

آموزش خط تحریری حرف ن در حالت جدا:

حرف (ن) در حالت جدا با دو حرکت پیوسته نوشته میشود.

آموزش خوشنویسی با خودکار حرکت  اول :

شبیه (الف) کوتاه است.

آموزش خوشنویسی با خودکار  حرکت دوم:

دایره (ن) دارای چند ویژگی می باشد.

  • گودترین قسمت دایره در نیمه چپ آن قرار دارد که توپ فرضی در آنجا متوقف میشود.

  • انتهای (ن) مقداری از ابتدای آن پایین تر است.

  • نقطه (ن) کاملا در وسط دایره و تقریبا برابر با انتهای (ن) و داخل آن قرار دارد و داخل آن قرار میگیرد.

  • انتهای (ن) به سمت راست مایل است به گونه ای که اگر ادامه یابد به برابر نقطه شروع رسیده و شبیه یک قطره آب میشود.

 

آموزش خط تحریری حرف ن | خط تحریری حرف ن | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ن | حرف ن | آموزش حرف ن | فیلم آموزش حرف ن | آموزش حرف ن در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ن | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

در پکیج آموزش جامع خط تحریری میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید.

 

آموزش خط تحریری با خودکار حرف ن  متصل در اول و وسط کلمه:

این شکل از حرف (ن) به شکل دندانه است که در حرف (ب) گفته شد و دارای اشکال مختلفی است

آموزش خط تحریری با خودکار حرف ن متصل در آخر کلمه :

این شکل از حرف (ن) با دو حرکت پیوسته نوشته میشود

حرکت اول: یک حرکت عمودی با کمی انحنا

حرکت دوم: کاملا شبیه دایره (ن) جداست

 

آموزش خط تحریری حرف ن | خط تحریری حرف ن | آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ن | حرف ن | آموزش حرف ن | فیلم آموزش حرف ن | آموزش حرف ن در خوشنویسی و تحریری | آموزش حروف الفبای فارسی | آموزش ن | آموزش خط | خوشنویسی | آموزش خوشنویسی | خوش خطی | خط | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار | دوره خط تحریری | فیلم جامع خط تحریری

 آموزش جامع خط تحریری برای تمامی علاقه مندان خوش خطی و زیبا نویسی

 

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

نمونه فیلم آموزش تدریس خط تحریری حرف ن


 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید