آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف م

خط |خط تحریری | تحریری | آموزش خط تحریری | آموزش جامع خط تحریری | پکیج ویژه خط تحریری نستعلیق | فیلم آموزش خط تحریری | فیلم خط تحریری | آموزش خوشنویسی با خودکار | خط تحریری با خودکار| دوره خط تحریری |فیلم جامع خط تحریری |آموزش حرف م در خط تحریری

آموزش خط تحریری حرف (م)

مانند سایر حروف زبان فارسی دارایدو شکل جدا و متصل میباشد
که در حالت جدا با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول : شبیه خط تیره مورب است

حرکت دوم: این حرکت شبیه به یک نیمه هلال است

حرکت سوم: دم میم می باشد که یک حرکت عمودی همراه با انعطاف خاصی است

نکته: ارتفاع دم میم تقریبا سه برابر اندازه حرکت دوم آن است

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف م در خط تحریری

حرف (م) متصل در اول کلمه:

دارای سه شکل مختلف میباشد

شکل اول :

این شکل شبیه (م) جداست و با دو حرکت نوشته میشود

کاربرد: قبل از حروف (ح) و (م) و (ی) و (ه وسط)

شکل دوم:

شکل دوم به (م) گرد معروف است که با یک حرکت دورانی قلم نوشته میشود

کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و (ل) و دندانه شاخص و (ه آخر) نوشته میشود

شکل سوم:

این شکل شباهتی به (م) جدا دارد و با دو حرکت نوشته میشود

کاربرد: قبل از سایر حروف و قبل از دندانه ها و کشیده ها و (ی)

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف م در خط تحریری

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریری (م) متصل در وسط کلمه:

(م) متصل در وسط کلمه دارای دو شکل می باشد

شکل اول:

شکل اول (م) با دو حرکت نوشته میشود

کاربرد: ثبل از همه حروف و همه موارد

نکته: در انتهای کشیده ها از این شکل استفاده میشود

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود

شکل دوم:

شکل دوم حرف (م) با دو حرکت نوشته میشود

کاربرد: قبل از (الف) و (د) و (ک بزرگ و الفی) و دندانه شاخص و (ه آخر) می باشد

در پکیج آموزشی جامع و کامل میتوانید آموزش را به صورت کامل مشاهده کنید

آموزش خط تحریری (م) متصل در آخر کلمه:

دارای دو شکل است

شکل اول:

شکل اول (م) معمولی است که کاملا شبیه (م) جداست با همان توضیحات و ویژگی های (م) در حالت جدا و کاربرد آن در انتهای همه کلمات به جز کشیده ها می باشد

شکل دوم:

شکل دوم (م) را به دم اسبی میشناشند که با (م) جدا قدری متفاوت است

 

آموزش خط تحریری |خط تحریری |دروه جامع خط تحریری |آموزش جامع خط تحریری |آموزش حرف م در خط تحریری

دوره جامع و کامل آموزش خط تحریری برای تمامی علاقه مندان

آموزش خط تحریری|آموزش خط|خط تحریری|دوره جامع خط تحریری

پست های مرتبط

پاسخی بگذارید